Сегментирана учебна програма 10 - 11 години

В това направление основната цел е да развием у тях умения за аналитично, логическо и стратегическо мислене, умения за решаване на проблеми, фундаментални знания по програмиране. MindHub дава възможност на децата в процеса на обучение да придобият необходимите дигитални умения и компетенции за успех в професиите на бъдещето. Програмата е интензивна и е съставена от модули с кратка продължителност и проектно обучение. В последната част на курса, децата, чрез плавен преход от блоково програмиране, започват да изучават програмен език - Python.

Сегментирана учебна програма 10 - 11 години

Всяко ниво е с продължителност 4 модула (16 седмици)!

years old
Ниво 1

Програмирам с блокове и създавам игри

years old
Ниво 2

Умея да програмирам в различни среди

Подходящи за деца преминали базови нива