Roblox програмиране за начинаещи

В това ниво децата ще се запознаят как да създават свои игри с помощта на Roblox Studio - ще се научат как да изградят свои 3D елементи и да ги управляват в пространството. С помощта на 3D дизайна и скриптовия език Lua, малчуганите ще научат едни от основните концепции в програмирането - циклични конструкции, условни конструкции, създаване на функции и извикването им чрез събития. Успешно завършвайки нивото, децата ще могат да създадат свои игри, които да споделят и да играят заедно с приятели. Програмата е подходяща както за начинаещи, така и за деца преминали основните ни нива.

Сертификат

Certificates Mindhub

Участниците в курса получават сертификат за всяко завършено ниво.

Бонус точки

500 точки

Всеки завършен модул носи 100 точки на участниците, а цяло завършено ниво общо 500 точки.

Инструменти

wonder scratch-logo hopscotch microbit

Някои от инструментите и средите използвани от участниците в нивото да създават проекти.

Boards

Eдно ниво = 4 Mодула

Location

Един модул = 4 занятия

Time

Eдно занятие = 120 минути

Запиши се

100 ТОЧКИ

Модул 1 - Основни понятия разработване на Roblox игри

В този модул децата ще се запознаят със средата за програмиране на Roblox игри. Ще запознаем децата как да създават свои елементи в играта, за да може да създаваме свои интересни игри.

Теми

 1. Какво е Roblox Studio? Запознаване с програмната среда
 2. Създай свой свят
 3. Създай различни форми
 4. Изготвяне на проект - Модул 1

100 ТОЧКИ

Модул 2 - Повтарящи се действия в Roblox Studio

В този модул ще се запознаем с една от основните концепции в програмирането - циклични конструкции. Ще запознаем децата с програмния език Lua, чрез който се програмират Roblox игрите.

Теми

 1. Създаване на скрипт. Въвеждане на понятието променлива
 2. Въвеждане на понятието цикъл. Безкраен цикъл в Lua
 3. Цикъл с брояч и цикъл с цел в Lua
 4. Изготявяне на проект - Модул 2

100 ТОЧКИ

Модул 3 - Разклоняване на програмата в Roblox Studio

В този модул ще запознаем децата с условните конструкции и как се разклонява нашата програма. Ще запознаем децата как в зависимост от условията се задейства различна част от кода на програмата ни.

Теми

 1. Какво е условие в Lua?
 2. Създаване на прости условия от вида if then
 3. Създаване на сложни условия от вида if then else
 4. Изготявяне на проект - Модул3

100 ТОЧКИ

Модул 4 - Въвеждане на функции и събития в Roblox Studio

В този модул ще запознаем децата с функциите в програмирането и как да извикаме тези функции с помощта на събитията. Ще преминем към създаване на по- сложни алгоритми в нашите Roblox игри.

Теми

 1. Какво е функция? Дефиниране на функции в Lua
 2. Какво е събитие? Извикване на функция чрез събитие
 3. Функции с параметри
 4. Изготявяне на проект - Модул 4