Обектно-ориентирано програмиране с Java за напреднали

Обектно-ориентирано програмиране с Java за напреднали

Сертификат

Certificates Mindhub

Участниците в курса получават сертификат за всяко завършено ниво.

Бонус точки

500 точки

Всеки завършен модул носи 100 точки на участниците, а цяло завършено ниво общо 500 точки.

Инструменти

wonder scratch-logo hopscotch microbit

Някои от инструментите и средите използвани от участниците в нивото да създават проекти.

Boards

Eдно ниво = 4 Mодула

Location

Един модул = 4 занятия

Time

Eдно занятие = 120 минути

Запиши се

100 ТОЧКИ

Модул 1 - Създаване на конзолни игри

Създаване на конзолни игри

Теми

 1. Боен кораб част 1
 2. Боен кораб част 2
 3. Морски шах част 1
 4. Морски шах част 2

100 ТОЧКИ

Модул 2 - Наследяване (обектно-ориентирано програмиране)

Наследяване (обектно-ориентирано програмиране)

Теми

 1. Какво е наследяване? Класът Object
 2. Използване на конструктори на суперклас
 3. Видове наследяване. Ключовата дума final
 4. Упражнение (6)

100 ТОЧКИ

Модул 3 - Абстрактни класове и интерфейси

Абстрактни класове и интерфейси

Теми

 1. Какво представляват абстрактните класове?
 2. Какво са абстрактни методи? Достъп до конструктор на абстрактен клас
 3. Какво са интерфейсите. Разлика между абстрактен клас и интерфейс
 4. Упражнение (7)

100 ТОЧКИ

Модул 4 - ООП Принципи

ООП Принципи

Теми

 1. Енкапсулация, наследяване и абстракция
 2. Какво представлява полиморфизмът? Method Overloading - основи
 3. Мethod Overriding
 4. Упражнение (8)