Сегментирана учебна програма

В обучението ни залагаме на авторска иновативна програма, специално сегментирана и съобразена с годините и нуждите на учащите. Програмата е разделена на 5 сегмента - 6-7 години, 8-9 години, 10-11 години, 12-13 години, 14-15 години, спрямо възрастта, на която участника започва курса.

Program Hero Image
6 - 7 Години
6 - 7 Години

Логическо и алгоритмично мислене. Изчислително мислене и базови алгоритми

8 - 9 Години
8 - 9 Години

Аналитично мислене. Фундаменти в програмирането и блоково програмиране

10 - 11 Години
10 - 11 Години

Основи в програмирането. Разработка на игри. Програмни езици

12 - 13 Години
12 - 13 Години

Основи на програмирането. Разработване на мобилни приложения. Езици за програмиране. Разработване на уеб страници

14 - 15 Години
14 - 15 Години

Основи на програмирането. Разработване на игри с JavaScript. Езици за програмиране. Мобилни приложения и уеб приложения