Сегментирана учебна програма

В обучението ни залагаме на авторска иновативна програма, специално сегментирана спрямо възрастта и способностите на децата. Програмата е разделена на 3 сегмента - MindHub Junior (6 и 7 годишна възраст), MindHub Middle (8 и 9 годишна възраст) и MindHub Senior (10 и 11 годишна възраст), спрямо възрастта, на която детето започва курса.

Модулите са с продължителност 4 седмици.

Junior 6 - 7 Години

Логическо и алгоритмично мислене. Изчислително мислене и базови алгоритми.

Middle 8 - 9 Години

Аналитично мислене. Фундаменти в програмирането и блоково програмиране.

Senior 10 - 11 Години

Фундаменти в програмирането. Разработка на игри. Програмни езици.