Сегментирана учебна програма

В обучението ни залагаме на авторска иновативна програма, специално сегментирана спрямо възрастта и способностите на децата. Програмата е разделена на 3 сегмента - MindHub Junior (6 и 7 годишна възраст), MindHub Middle (8 и 9 годишна възраст) и MindHub Senior (10 и 11 годишна възраст).