Политика за поверителност на клуб по програмиране "MindHub"

I. Резюме на политиката за поверителност

Когато използвате продуктите и услугите на МайндХъб БГ ЕООД (MindHub), вие ни се доверявате с вашата информация. Тази Политика за поверителност има за цел да ви помогне да разберете какви данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Надяваме се, че ще отделите време, за да я прочетете внимателно тъй като съдържанието и е важно. MindHub се грижи за поверителността ви. Поради тази причина събираме и използваме лични данни само, защото са ни необходими, за да Ви предоставим MindHub продукти, услуги, уебсайт, (колективно “MindHub Услугите”). Съгласно Закона за защита на данните от 1998 г., Общият регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) одобрен от Европейския парламент на 14 април 2016 г. и свързаните с тях закони, ние имаме законово задължение да защитаваме личната информация, която събираме от вас.
Вашите лични данни включват информация като:
Име, Телефонен номер, мейл, Име и дата на раждане на детето, което записвате в MindHub, Имейл адрес, Други събрани данни, които биха могли да ви идентифицират пряко или непряко.

Нашата политика за поверителност също така описва опциите, които Ви предоставяме, за да получите достъп, да актуализирате или да поемете по друг начин контрол върху личните ви данни, които обработваме. Ако имате въпроси относно нашите практики или някое от вашите права, описани по-долу, можете да се свържете с нашия служител по защита на данните (DPO) и нашия екип, като се свържете с нас на [email protected]. Тази пощенска кутия активно се следи и управлява.

II. Каква информация събираме

1. Информация която ни предоставяте

1.1 Информация, необходима за използването на MindHub Услугите.


Ние искаме и събираме следната лична информация за вас, когато използвате MindHub Услугите. Тази информация е необходима за адекватното изпълнение на договора между вас и нас и ни позволява да спазваме нашите правни задължения. Без него може да не сме в състояние да Ви предоставим всички искани услуги.

Информация за профила. Когато се регистрирате уебсайта на МайндХъб, изискваме определена информация, като:


1.2 Информацията, която вие решавате дали да ни дадете

Можете да изберете да ни предоставите допълнителна лична информация, за да получите по-добра практическа работа при използване на МайндХъб Услугите.
Тази допълнителна информация ще бъде обработена въз основа на Вашето съгласие.

1.3 Информация, необходима за използването на платежните услуги

Контрольорът на данни за плащанията трябва да събере следната информация, тъй като тя е необходима за адекватното изпълнение на договора с вас, Той е длъжен и да спазва приложимото законодателство (като например правилата за борба с прането на пари). Без тази информация няма да можете да използвате Платежни услуги и съотетно МайндХъб услуги, тъй като се трябва да сте заплатили преди да дойдете в час:

• Информация за плащане. За да използвате определени функции на МайндХъб Услугите (като резервация или покупка), може да Ви изискаме да предоставите определена финансова информация (например банковата си сметка или кредитна карта), за да се улесни обработката на плащанията (за плащанията ползваме външен доставчик – например една опция е ePay).

2. Информация, която автоматично събираме от вашето ползване на МайндХъб
Услугите и платежните услуги. Когато използвате МайндХъб Услугите и платежните услуги, автоматично събираме информация, включително лична информация, за услугите, които използвате и как ги използвате. Тази информация е необходима за адекватното изпълнение на договора между вас и нас, за да можем да спазим правните си задължения, както и за да можем да предоставим и подобрим функционалностите на платформата и МайндХъб Услугите.

• Информация за използването. Събираме информация за взаимодействията Ви с МайндХъб Услугите, като например страниците или съдържанието, които виждате,

• Данни за дневника и информация за устройството. Ние автоматично събираме данните от дневника и информацията за устройството, когато имате достъп и използвате МайндХъб Услугите.

Тази информация включва, наред с други неща: подробности за това как сте използвали МайндХъб Услугите, IP адрес, дати и часове за достъп, информация за хардуера и софтуера, информация за устройството, информация за събития на устройството, уникални идентификатори, данни за срив, данни за “бисквитки” страници, с които сте гледали или сте се занимавали преди или след използването на МайндХъб Услугите. • Бисквитки и подобни технологии. Използваме “бисквитки” и други подобни технологии. Също така може да позволим на нашите бизнес партньори да използват тези технологии за проследяване в МайндХъб Услугите или да ангажират други, за да проследяват поведението ви от наше име. За повече информация относно използването на тези технологии вижте правилата ни за “бисквитките”.

• Информация за платежни транзакции. Плащанията на МайндХъб събират информация, свързана с платежните транзакции, посредством МайндХъб Услугите, включително използвания платежен инструмент, дата и час, размер на плащането, дата на изтичане на срока на плащане и пощенски код за плащане, имейл адрес в PayPal, IBAN информация, адрес и други свързани с транзакцията данни. Тази информация е необходима за адекватното изпълнение на договора между вас и МайндХъб, за да се позволи предоставянето на платежни услуги.

3. Информация, която събираме от трети страни

МайндХъб може да събира информация, включително лични данни, които друг предоставя за вас, докато използва МайндХъб платформа и платежните услуги, както и да получи информация от други източници и да ги комбинира с информация, която събираме чрез МайндХъб Услугите и платежните услуги. Ние не контролираме или не отговаряме за това как третите страни, предоставящи вашата информация, обработват вашите лични данни, и всяко искане за информация относно разкриването на вашата лична информация трябва да бъде насочено към такива трети страни.

III. Как използваме информацията

Ние се стараем да минимизираме данните, които събираме и да ограничаваме тяхното използване да е свързано с (1) данни, за които сме получили разрешение, (2) както е необходимо за доставка на Услугите, които сме длъжни да предоставим , или (3) тъй като може да ни се наложи или разрешим да ги ползваме с цел законосъобразност или други законни цели .Тези употреби включват:
Доставяне, усъвършенстване, актуализиране и подобряване на МайндХъб Услугите и Услугите, които ви предоставяме. Събираме различни данни, свързани с вашето използване и / или взаимодействие с МайндХъб Услугите.

Ние използваме тази информация за:


Често, голяма част от събраните данни са обобщени или са статистически данни за това как лицата използват МайндХъб Услугите и не са свързани с никакви лични данни, но сами по себе си са лични данни или са свързани или свързани с лични данни, съответно.
Споделяне с доверени трети страни. Можем да споделим вашите лични данни с фирми, наши представители за съответния МайндХъб център, с филиали от нашето корпоративно семейство, с трети страни, с които сме си партнирали, за да ви позволим да интегрирате своите услуги в нашата МайндХъб софтуерна система и с доверени доставчици на услуги от трети страни, когато тези данни са им необходими за да извършват услуги от наше име, като:

Ние споделяме вашите лични данни, само ако е необходимо за извършването на улугата от трета страна и тази трета страна има нужда от данните ви, за да извърши тази услуга от наше име. Тези трети страни (и всички подизпълнители), прилагат строги условия за обработка на данни и им е забранено споделяне на вашите данни за други цели, освен ако не са получили вашето съгласие за такова споделяне.

Кои са организациите, свързани с МайндХъб услугите, които ще ви предоставят услуги и ше имат достъп до вашите данни: МайндХъб БГ ЕООД, неговите франчайзополучатели и представители в избрания от вас център. Пример: Когато клиент се регистрира в сайта на МайндХъби избере МайндХъб Пловдив, неговите (нейните) данни ще са достъпи от: МайндХъб БГ ЕООД, като носителна правата за България, от фирмата, носител на правата за център МайндХъб Пловдив.

Достъп до вашите данни може да има и технологичната компания, която обслужва МайндХъб хостинга.

Комуникация с вас.
Можем да се свържем с вас директно или чрез доставчик на услуги от трети страни по отношение на продукти или услуги, които сте регистрирали или закупили от нас, като например, необходими за предоставяне на комуникации, свързани с транзакции или услуги. Също така може да се свържем с Вас с оферти за допълнителни услуги, които смятаме, че ще намерите за ценни, ако ни дадете съгласие или когато това е позволено въз основа на законни интереси. Не е необходимо да давате съгласие като условие за използването на нашите услуги. Тези контакти могат да включват:

Ако събираме информация от Вас във връзка с ко-брандирано предложение, ще бъде ясно в момента на събирането кой събира информацията и чия политика за поверителност се прилага. Освен това при такова предложение ще бъдат описани всички опции за избор, които имате по отношение на използването и / или споделянето на вашите лични данни с партньор, с който ползваме съвместна марка или провеждаме съвместна кампания. Ако желаете да заявите вашата лична информация да бъде премахната от нашата база данни, моля свържете се с нас на адрес [email protected]

Прехвърляне на лични данни в чужбина. Моля, обърнете внимание, че информацията, събрана от МайндХъб Услугите, ще се съхранява в Европейския съюз, който може да има различни закони за защита на данните, от страната, в която живеете. Вие се съгласявате с съхраняването и обработката на тази информация в Европейския съюз, като инсталирате и използвате МайндХъб услугите. Ако използавте нашите улуги от държава различна от държавата, в която се намират нашите сървъри, вашите комуникации с нас може да доведе до прехвърляне на личните Ви данни през международните граници. Също така, когато ни се обадите или започнете разговор, може да ви предоставим поддръжка от едно от нашите глобални местоположения извън вашата страна на произход. В тези случаи вашите лични данни се обработват съгласно тази Декларация за поверителност.
Анализ на уебсайтове. Използваме няколко инструмента за уеб анализи, предоставени от партньори, като Google Analytics да събирате информация за начина, по който взаимодействате с нашите уебсайта или мобилно приложение, включително кои са посещаваните от вас страници, кой сайт сте посетили, преди да посетите нашия уебсайт, колко време отделяте за всяка страница, каква операционна система и уеб браузър използвате и IP информация. Използваме информацията, предоставена от тези инструменти, за да подобрим услугите си. Тези инструменти поставят постоянни “бисквитки” в браузъра ви, за да ви идентифицират като уникален потребител при следващото посещение на нашия уебсайт. Всяка “бисквитка” не може да бъде използвана от никой друг освен от доставчика на услуги (напр. Google за Google Analytics). Информацията, събрана от “бисквитката”, може да бъде предадена и съхранявана от тези партньори по сервиз в сървъри в страна, различна от държавата, в която живеете. Въпреки, че информацията, събрана не включва лични данни, като име, адрес, информация за плащане и т.н., събраната информация се използва и споделя от тях доставчик на услуги и в съответствие с техните индивидуални правила за поверителност.

Можете да контролирате технологиите, които използваме, като управлявате настройките си чрез нашата Политика на бисквитките или “банери с” бисквитки “, които може да се представят (в зависимост от URL адреса на посетения уебсайт), когато посещавате нашите уеб страници за първи път или като използвате настройките в браузъра или инструментите на трети страни. Уебсайтове на трети страни. Нашият уеб сайт и нашите мобилни приложения съдържат връзки към уеб сайтове на трети страни. Ние не носим отговорност за практиките за поверителност или за съдържанието на сайтовете на трети страни. Моля, прочетете декларацията за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате.

IV. Как можете да осъществите достъп, актуализирате или изтриете данните си

За по-лесен достъп, преглед, актуализиране или изтриване на лични данни (ако има такива), или да актуализирате предпочитанията си за абонамент, моля, влезте в своя профил в MindHub, променете данните, които искате да бъдат променени. Алтернативно ако искате данните ви да бъдат премахнати може да се свържете с нас по един от методите, описани в раздел “Контакти” по-долу и ние ще премахнем Вашите лични данни от нашите сървъри максимално в рамките на 30 (тридесет) дни.

V. Как съхраняваме и запазваме данните ви

Ние следваме общоприетите стандарти за съхраняване и защита на личните данни, които събираме и го правим във всички процеси на пристигането и съхраняването на тези данни, като ползваме енкрипция, когато е необходимо. Запазваме лични данни само за толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осигурят услугите, които сте поискали и след това за най-различни легитимни правни или бизнес цели. Ако имате въпроси относно сигурността или запазването на личните ви данни, можете да се свържете с нас на адрес: [email protected].

VI. Прехвърляне в случай на продажба или промяна на контрола.

Ние може да прехвърлим информация, включително личната ви информация, във връзка със сливане, продажба, реорганизация, придобиване или друга промяна на собствеността или контрола на или върху МайндХъб БГ ЕООД или всяка свързана компания (във всеки случай, независимо дали изцяло или поотделно част). Когато възникне някое от тези събития, ние ще полагаме усилия, за да уведомим потребителите, преди тяхната информация да бъде претане да бъде обект на политиката и практиката за защита на личните данни и сигурността МайндХъб БГ ЕООД в сегашната му структура.

VII. Промени в нашата Декларация за поверителност

Ние си запазваме правото да променяме Декларацията за поверителност по всяко време. Ако решим да променим Декларацията ни за поверителност, ще публикуваме тези промени в тази Декларация за поверителност и всички други места, които считаме за подходящи, за да сте наясно каква информация събираме, как я използваме и при какви обстоятелства, ако има такива, ние ги оповестяваме. Ако направим съществени промени в тази Декларация за поверителност, ние ще Ви уведомим тук, по електронна поща или чрез известие на нашата начална страница, най-малко тридесет дни преди изпълнението на промените.

1. В случай, че дете преднамерено повреди/счупи хардуерен инструмент по време на занятие, то следва родителя да възстанови неговата покупна стойност.

2. Да заплати таксата за обучение, като спазва посочените срокове според избрания начин на плащане.

VIII. Свържете се с нас

Ако имате въпроси, притеснения или оплаквания относно нашата Декларация за поверителност, нашите практики или нашите Услуги, можете да се свържете с нашата служба за отговорна за запаването на лични данни по електронна поща на [email protected].

Последно обновена 24.05.2018