Цени

Цени на активностите и обученията в MindHub.

Демо занимание Еднократен безплатен урок

Открит урок с цел запознаване на детето с програмирането.

Демо уроците с провеждат регулярно в групи през цялата година.

0lv.
60 minutes
Учебна година Месечен абонамент

През учебната година имаме модулна авторска програма по фундаменти в програмирането.

Модулите са с продължителност от 4 посещения (приблизително 1 месец) в учебни блокове от 2 часа (120 минути).

Можете да използвате отстъпка при предварително записване и заплащане на повече от 1 модул.

120 lv.. / module
веднъж седмично по 2 часа