Сегментирана учебна програма 8 - 9 години

В това направление основната цел е да развием у децата умения за аналитично и логическо мислене, умения за решаване на проблеми, дигитални умения и компетенции, които да подготвят децата за бъдещето им развитие. Тук залагаме на изучаване на фундаменти в програмирането в продължение на няколко модула, под формата на проекто-ориентирано обучение, с бавен преход в последната част на обучението към програмния езиk Python, с който децата могат да създават комплексни приложения като игри, уеб сайтове и други. Цялостната ни система на обучение е ориентира към изграждане на социална среда, работейки в малки екипи, в които децата могат да развиват своите социални умения и презентационни качества.

Сегментирана учебна програма 8 - 9 години

Всяко ниво е с продължителност 4 модула (16 седмици)!

years old
Ниво 1

Първата ми среща с блоковото програмиране

years old
Ниво 2

Работя в различни среди и създавам игри

years old
Ниво 3

Програмиране за напреднали

Подходящи за деца преминали всички нива от 1 до 3