Обучение по програмиране с езика Python

Нивото “Обучение с програмен език Python” има за цел да въведе децата в света на програмирането с реален програмен език. Python e текстово-базиран програмен език, който се използва за създаване на приложения, игри и уеб сайтове. Този език е един от най-подходящите за навлизане на учащите в компютърното програмиране, именно поради това се използва за обучения по програмиране от много училища и университети. След като учениците са преминали задължителните нива, в които са се запознали с основите на програмирането чрез писането на програми с блокове, тук те започват да изучават синтаксиса на езика Python. Първоначалните занятия са насочени към инсталиране и запознаване със средата за програмиране, след което започват работа по създаването на алгоритми за сортиране на данни, работа със списъци и решават разнообразни алгоритмични задачи.

Сертификат

Certificates Mindhub

Участниците в курса получават сертификат за всяко завършено ниво.

Бонус точки

500 точки

Всеки завършен модул носи 100 точки на участниците, а цяло завършено ниво общо 500 точки.

Инструменти

python

Някои от инструментите и средите използвани от участниците в нивото да създават проекти.

Boards

Eдно ниво = 4 Mодула

Location

Един модул = 4 занятия

Time

Eдно занятие = 120 минути

Запиши се

100 ТОЧКИ

Модул 1 - Въведение в програмния език Python

В този модул децата от направление Senior ще се срещнат за пъври път с програмния език Python. Темите в него са насочени към въведение в програмирането с програмен език, запознаване с Python, съпоставка с блоковото програмиране, инсталиране на IDLE (интегрирана среда за разработка), създаване на първа програма с Python.

Теми

 1. Какво е програмен език? Какво е Python? Инсталиране на Python
 2. Запознаване с IDLE. Най- често срещани грешки
 3. Основни команди. Сравнение между Scratch и Python
 4. Играй с Python. Създаване на проект

100 ТОЧКИ

Модул 2 - Работа със списъци в Python

Този модул има за цел да запознае децата с допълнителни операции със списъци. Те ще работят по различни практически задачи, за да постигнат тези цели.

Теми

 1. Работа по проект със списъци
 2. Символни низове в Python
 3. Какво е списък? Основни операции със списък
 4. Сортиране на списъка

100 ТОЧКИ

Модул 3 - Функции

Целите на този модул са свързани със запознаване на децата с понятието функция, дефиниране на функция и нейното извикване. При работа по различни проекти учениците упражняват задаване на параметри на функции и връщане на стойност от функции.

Теми

 1. Същност на функциите
 2. Параметри и върната стойност
 3. Обхват на променливите
 4. Проект с приложение на функции

100 ТОЧКИ

Модул 4 - Множества

Целите на този модул са свързани със запознаване на децата с понятието множество, дефиниране на множество. При работа по различни проекти учениците упражняват работа с множества

Теми

 1. Същност на множествата. Обединение на множества
 2. Сечение на множества
 3. Разлика на множества
 4. Проект с приложение на множества