Дизайн и програмиране на 3D игри с Kodu

В това ниво децата ще се запознаят как да създават свои игри с програмната среда Kodu - чрез познатите вече блокове от код ще изучим основните концепции в програмирането, пречупени през призмата на 3D гейминг дизайна и програмирането на 3D игри. Успешно завършвайки нивото, децата ще могат да създадат свои игри, които да споделят и да играят заедно с приятели. Програмата е подходяща, както за напреднали, така и за начинаещи.

Сертификат

Certificates Mindhub

Участниците в курса получават сертификат за всяко завършено ниво.

Бонус точки

500 точки

Всеки завършен модул носи 100 точки на участниците, а цяло завършено ниво общо 500 точки.

Инструменти

wonder scratch-logo hopscotch microbit

Някои от инструментите и средите използвани от участниците в нивото да създават проекти.

Boards

Eдно ниво = 8 Mодула

Location

Един модул = 4 занятия

Time

Eдно занятие = 120 минути

Запиши се

100 ТОЧКИ

Модул 1 - Въведение в програмната среда KODU

В този модул децата ще направят първите си стъпки в 3D гейминг дизайн, като се научат как да работят с платформата KODU, преминавайки през много от нейните специфики. Този набор от знания ще им бъде необходим в следващите модули, където те ще могат да надградят наученото и да развихрят въобръжението си с KODU. В процес на работа ще успеят да научат нови концепции в програмирането, пречупени през призмата на 3D гейминг дизайн платформата KODU. Ще разширим знанията си, полагайки основите на събитийното програмиране и ще разберем как се използват променливи в KODU.

Теми

 1. Какво е KODU? Специфики при работа с платформата
 2. Колко бързи можем да бъдем? Събитийно програмиране
 3. Добавяне на цели и изстрелване на ракети
 4. Играч 1 срещу Играч 2. Добавяне на играчи и събиране на точки. Как работим с променливи?

100 ТОЧКИ

Модул 2 - Модерен дизайн на игри

В този модул с децата ще изпипаме техните игри така че да получим завършени и добре обмислени виртуални пространства, в които да се извършва действието на нашите герои. Ще научим какво правят истинските гейм дизайнери и как го правят. За целта ще разгледаме функции в програмирането и как се прилагат те. Ще разберем как да накараме героите в нашите игре да разговарят чрез събития.

Теми

 1. Приказен свят. Как го правят гейминг дизайнерите?
 2. Можеш ли да преминеш лабиринта? Функции в програмата
 3. Камери в действие: Как се правят соло и мултиплейър игри?
 4. Героите ни говорят?

100 ТОЧКИ

Модул 3 - Разработване на 3D игри

В този модул ще имаме възможност да разберем как планират дизайнерите своите игри и какво е най-важна за тях в планинга. Ще се научим да мислим като дизайнери чрез създаване и програмиране на сложни 3D пространства. Ще разберем как да използваме оператори в KODU. Ще научим как се създават Path follow игри и заедно с децата ще конструираме сложни алгоритми. Ще Се научим как да използваме различни видове цикли в програмирането.

Теми

 1. Реални игри. Оператори в програмирането
 2. Трудни цели: Увеличаване на трудността с играта и Path Follow. Алгоритми в програмирането
 3. Специални ефекти. Цикъл в програмирането
 4. Музика и звукови ефекти

100 ТОЧКИ

Модул 4 - Блокове от код

В уводната тема на модула децата се запознават с визуалното (блоковото) програмиране, разбират какво е среда за разработка, и създават първата си компютърна програма. Всяка следваща тема надгражда знанията на малките програмисти, които постепенно овладяват понятията събитие, условие и променлива и започват да пишат код за програмиране на хардуерни компоненти.

Теми

 1. Какво е програма? Същност на блоковото програмиране. Приоритет на инструкции в програмата
 2. Какво е събитие? "Хвърляне" и "хващане" на събития
 3. Какво е условие? Истина или лъжа (True or False)
 4. Какво е променлива? Дефиниция и приложение

100 ТОЧКИ

Модул 5 - Платки и програми

Първите две теми от модула провокират децата да приложат знанията по програмиране, създавайки един проект в две различни среди за разработка. Освен това малките програмисти се запознават с понятията цикъл и оператор, пишат първите си по-големи програми и задълбочават уменията си за програмиране на хардуерни компоненти.

Теми

 1. Какво е цикъл? Какво е итерация?
 2. Условни конструкции, променливи и цикли
 3. Същност на операторите. Какво са операндите? Типове оператори
 4. Отстраняване на грешки при конструиране на сложни алгоритми

100 ТОЧКИ

Модул 6 - Създай игра. Програмирай... телефона си!

Всяка от първите две теми в модула е посветена на мащабен проект-игра, чрез който децата прилагат на практика придобитите до момента знания. Третата и четвъртата тема запознават малките програмисти със среда за програмиране на мобилни приложения, която бързо се превръща в забавно средство за развиване на логическото мислене.

Теми

 1. Изготвяне на проекти
 2. Работа по комплексен проект
 3. Запознаване с App Inventor. Първите ми мобилни приложения
 4. Игра срещу компютъра с помощта на списъци

100 ТОЧКИ

Модул 7 - Какъв е този браузър?

По време на този модул децата се запознават с езиците HTML и CSS, разглеждат основната структура на командите и термините "таг" и "атрибут". Още в първата тема от модула въвеждаме понятията браузър и среда за програмиране, като правим плавен преход от познатото, за да надградим наученото в предходните три модула.

Теми

  Няма теми в този модул.

100 ТОЧКИ

Модул 8 - Вече можем да създаваме комплексни 3D светове и герои с KODU

В този модул се концентрираме върху разработката на доста по-сложни проекти, като децата ще имат възможност да създадат и програмират собствени светове. На този етап от програмата децата вече умеят да изграждат алгоритми и свободно да използват функции. Ще научим и повече за условните конструкции. Ще научим какво е обектно-ориентирано програмиране.

Теми

 1. Състезание между двама играчи. Условия в програмата
 2. Специална мисия
 3. Преживяване със Side-Scroller
 4. Свят на илюзиите. Финален проект