Първата ми среща с блоковото програмиране

Това ниво е първата среща на нашите малки програмисти от ниво Middle с блоковото програмиране и фундаментите на програмирането. По време на ниво 1 децата научават основни характеристики на компютърната система, запознават се с понятия като софтуeр и хардуер, каква е разликата между тях и коя от тези части те ще изучават напред в курса. Малчуганите се запознават и с понятията програма, инструкция, приоритет, среда за програмиране, също така и какво е алгоритъм. Всичко това научават, програмирайки поведението на роботи и създавайки интересни анимации. В това ниво децата на 8 и 9 години се запознават с повтарящите се действия и разклоняването на програмите, както и какво са събития, докато създават интересни игри в различни среди за програмиране. Това ниво цели да запознае децата с основни концепции от света на програмирането, както и да постави основите, върху които децата могат да стъпят, за да надграждат с допълнителни знания в следващите нива.  За постигане на по-добри резултати в нивото залагаме на използването на различни инструменти като роботи за програмиране, специални софтуерни и хардуерни инструменти, различни среди за програмиране, за да задържим вниманието на децата и да има дадем възможност за разбиране на концепциите при прилагането им в работа с различни инструменти и среди за програмиране.

Сертификат

Certificates Mindhub

Участниците в курса получават сертификат за всяко завършено ниво.

Бонус точки

500 точки

Всеки завършен модул носи 100 точки на участниците, а цяло завършено ниво общо 500 точки.

Инструменти

wonder scratch-logo hopscotch sphero

Някои от инструментите и средите използвани от участниците в нивото да създават проекти.

Boards

Eдно ниво = 4 Mодула

Location

Един модул = 4 занятия

Time

Eдно занятие = 120 минути

Запиши се

100 ТОЧКИ

Модул 1 - Основни понятия в блоковото програмиране

В този модул децата ще научат, че компютрите могат да изпълняват само ясни и точни команди, подредени правилно и водещи до постигането на желания краен резултат.  

Теми

 1. Какво са инструкция и програма? Приоритет на инструкции
 2. Последователни действия при създаване на програма и работа с различни видове интерфейси
 3. Запознаване с операторите и базова математика
 4. Изготвяне на проект 1 (8-9)

100 ТОЧКИ

Модул 2 - Повтарящи се действия. Завъртане на цикъл

В този модул децата ще се запознаят с циклите - програмни конструкции, които спомагат многократното изпълнение на даден фрагмент от кода. Те позволяват да се повтаря дадена команда или поредица от команди определен брой пъти или докато се изпълни дадено предварително определено условие.  

Теми

 1. Какво е цикъл? Какво е итерация?
 2. Безкрайни цикли в програмирането, цикли с броячи, повторение до определено действие
 3. Вложени цикли и цикли с условия. Смесване на различни видове цикли
 4. Изготвяне на проект 2 (8-9)

100 ТОЧКИ

Модул 3 - Разклоняване на програмата. Условни конструкции в програмирането

В дадения модул децата се срещат за пръв път с условни конструкции. Включвайки в своята програма условен оператор, ще научат как да задействат различна част от кода, в зависимост от зададеното условие.

Теми

 1. Какво е условие? Истина или лъжа (True or False)
 2. Прости условни конструкции и комплексно условие
 3. Вложени условия и приложение на логически оператори
 4. Изготвяне на проект 3 (8-9)

100 ТОЧКИ

Модул 4 - Въвеждане на събития в програмата

В този модул децата ще се запознаят с понятието събитиe в програмирането. Участието му в алгоритъма ни позволява да включим различен вход в програмата, например за управление на героите в игри или роботите. Ще научим още как роботите могат да комуникират помежду си или със софтуерен герой.  

Теми

 1. Какво е събитие?
 2. "Хвърляне" и "хващане" на събития
 3. Инициатори и консуматори
 4. Изготвяне на проект 4 (8-9)