Програмиране за напреднали

В това ниво учениците се сблъскват с изолирането на алгоритми във функции и процедури, използвайки блоково програмиране в различни среди. Те затвърждават уменията си за работа с променливи, създавайки интерактивни игри и програмирайки роботи и платки "Micro:bit". Запознават се с понятието "регистър в паметта" и създават интересни проекти в проектната част на нивото.

Сертификат

Certificates Mindhub

Участниците в курса получават сертификат за всяко завършено ниво.

Бонус точки

500 точки

Всеки завършен модул носи 100 точки на участниците, а цяло завършено ниво общо 500 точки.

Инструменти

sphero scratch-logo tynker microbit

Някои от инструментите и средите използвани от участниците в нивото да създават проекти.

Boards

Eдно ниво = 4 Mодула

Location

Един модул = 4 занятия

Time

Eдно занятие = 120 минути

Запиши се

100 ТОЧКИ

Модул 1 - Работа с променливи

След като са се запознали с променливите и начина, по който тяхното участие променя нашата програма, в този модул децата ще разширят своите знания за работа с тях, научавайки се как да им присвояват стойност. Ще допълнят своите програми с повече от една променлива, разработвайки интересни проекти с роботи и създавайки забавни игри.  

Теми

 1. Стойност на променливи. Присвояване на стойност
 2. Запознаване със списъци
 3. Работа с повече от една променлива
 4. Изготвяне на проект 9 (8-9)

100 ТОЧКИ

Модул 2 - Оператори в програмата

Запознавайки се с операторите, децата ще имат възможността да разберат по какъв начин всеки от тях въздейства на данните в програматa. Ще разберат още и какво са операнди и защо имат важна роля в програмния код.  

Теми

 1. Същност на операторите
 2. Какво са операндите? Типове оператори
 3. Литерали - присвояване на стойност на променлива
 4. Изготвяне на проект 10 (8-9)

100 ТОЧКИ

Модул 3 - Процедури и функции - същност и приложение

В този модул децата ще допълнят своите знания като се запознаят с процедури и функции. Ще разберат за какво служат те и как се оптимизира програмата когато създават функции, съдържащи в себе си различен брой инструкции.  

Теми

 1. Дефиниция на процедурите
 2. Функции. Приложение на функции
 3. Приоритет на инструкции при изграждане на функция.
 4. Изготвяне на проект 11 (8-9)

100 ТОЧКИ

Модул 4 - Практически модул - приложение на наученото

В този модул децата ще усъвършенстват уменията си, като изготвят различни проекти, включващи взаимодействие на хардуерен и софтуерен обект. Ще изпълняват квалификационни мисии с роботи от международното състезание по програмиране.    

Теми

 1. Изготвяне на проект с 3D ефекти
 2. Работа по комплексен проект, съдържащ повече от една функция
 3. Изготвяне на игра с една променлива за всички герои и променливи за отделните герои
 4. Изпълнение на мисии с роботи от международно състезание по програмиране