Работя в различни среди и създавам игри

Ниво “Работя в различни игри и създавам игри” включва практическо приложение на наученото от предходните модули. В това ниво малчуганите имат възможността да експериментират максимално с наученото до този момента, като създават сложни игри и съставят комплексни алгоритми. Тук децата се научават да работят с повече от една променлива, като сами определят типовете им спрямо нуждите на техните игри. В това ниво малчуганите надграждат и при програмиране поведението на роботи, като за първи път в програмите им се включват променливи величини. Не на последно място в това ниво децата де научават да прочитат готов код и да отстраняват грешките в него - дебъгване. Отново залагаме на разнообразие от среди за програмиране и хардуерни инструменти, тъй като за децата е от съществена важност да виждат на момента изпълнението на създадената от тях програма и как тя би се променила при промяна на една или повече инструкции.

Сертификат

Certificates Mindhub

Участниците в курса получават сертификат за всяко завършено ниво.

Бонус точки

500 точки

Всеки завършен модул носи 100 точки на участниците, а цяло завършено ниво общо 500 точки.

Инструменти

tynker scratch-logo hopscotch microbit

Някои от инструментите и средите използвани от участниците в нивото да създават проекти.

Boards

Eдно ниво = 4 Mодула

Location

Един модул = 4 занятия

Time

Eдно занятие = 120 минути

Запиши се

100 ТОЧКИ

Модул 1 - Създаване и опростяване на алгоритми

Отимизирайки инструкциите в сложните алгоритми в модулите досега, децата се учат да опростяват и програмите си. В този модул те ще изготвят проекти, с които да усъвършенстват своите умения за конструиране на алгоритми и програми.  

Теми

 1. Какво е алгоритъм?
 2. Конструиране на алгоритъм
 3. Опростяване на алгоритъм
 4. Изготвяне на проект 5 (8-9)

100 ТОЧКИ

Модул 2 - Алгоритми, съдържащи цикли, условие и базови събития

Фокусът в този модул ще е децата да съобразят как да използват условните конструкции оптимално и как да преобразуват различните видове цикли. Ще използват изградените умения, за да създават по-комплексни игри и програми.  

Теми

 1. Приоритет на действията при сложни алгоритми. Употреба на условия и цикли в алгоритъм
 2. Комплексни алгоритми
 3. Отстраняване на грешки при конструиране на сложни алгоритми.
 4. Изготвяне на проект 6 (8-9)

100 ТОЧКИ

Модул 3 - Къде са ми променливите? (Variables)

В текущия модул децата ще се запознаят с понятието променлива. Ще се научат как да задават начална стойност на променлива и как да я променят в процеса на работа. Ще научат за различните видове променливи и как да ги използват в различните видове среди за програмиране.  

Теми

 1. Какво е променлива. Дефиниция и приложение
 2. Тип и стойност на променливите
 3. Типове променливи
 4. Изготвяне на проект 7 (8-9)

100 ТОЧКИ

Модул 4 - Проектен модул

В този проектен модул децата ще разработват проекти с роботи и ще създават игри. В допълнение ще имат възможността да упражнят всичко научено, изпълнявайки различни интересни мисии от международни състезания по програмиране.

Теми

 1. Изготвяне на проект с взаимодействие на хардуерен и софтуерен обект
 2. Изготвяне на проект - интерактивна игра с приложение на събития
 3. Реализация на проект с роботи от състезание по програмиране​
 4. Създаване на проект по собствена идея и представяне пред публика