Сегментирана учебна програма 6 - 7 години

В това направление основната цел е да развием у децата умения за аналитично и логическо мислене, умения за решаване на проблеми и фундаментални знания по програмиране, чрез използването на разнообразни игрови методи. Програмата дава възможност на децата да преминат през различни модули в плавен преход от логически задачи и казуси, през фундаменти в програмирането и да достигнат до изучаване на програмен език в края на обучението. Цялостната ни система на обучение е ориентирана към изграждане на социална среда, работейки в малки екипи, в които децата могат да развиват своите социални умения и презентационни качества.

Сегментирана учебна програма 6 - 7 години

Всяко ниво е с продължителност 4 модула (16 седмици)!

years old
Ниво 1

Моите първи стъпки във визуалното програмиране

years old
Ниво 2

Уча се да програмирам с блокове код

years old
Ниво 3

Създавам игри и програмирам роботи

years old
Ниво 4

Вече съм голям и мога да програмирам сам

Подходящи за деца преминали всички нива от 1 до 4