Уеб програмиране

Преминавайки през това ниво децата ще научат добри практики, които са за създаването на уеб страница.  Ще имат познания, които обхващат езиците HTML и CSS. Самостоятелно ще могат да изградят свои уеб страници, с които ще навлязат в света на уеб програмирането. Ще бъдат запознати с добри практики, които са често срещани в реална среда на frond end програмистите.  Ще могат да добавят и форматират различни заглавия, параграфи, а изображенията и видеото няма да отсъстват от техния проект. Всяко дете ще разшири своите познания, като ще може да добавя шрифт, който да бъде най-подходящ за страницата му. Всяко дете ще бъде преведено поетапно в този нов за тях свят на програмирането и ще надгражда знанията си с всяко едно занятие. В края на курса ще имат изграден уеб сайт, който ще може да показват на своите приятели и да се чувстват горди от наученото и постигнатото.

Сертификат

Certificates Mindhub

Участниците в курса получават сертификат за всяко завършено ниво.

Бонус точки

500 точки

Всеки завършен модул носи 100 точки на участниците, а цяло завършено ниво общо 500 точки.

Инструменти

css-html

Някои от инструментите и средите използвани от участниците в нивото да създават проекти.

Boards

Eдно ниво = 4 Mодула

Location

Един модул = 4 занятия

Time

Eдно занятие = 120 минути

Запиши се

100 ТОЧКИ

Модул 1 - Първи стъпки в света на уеб програмирането

През този модул децата ще се запознаят с два нови за тях програмни езика - HTML и CSS. С тяхна помощ те ще могат да създадат уеб страници, такива каквито са свикнали да виждат в интернет пространството.  Преминавайки през първия модул ще успеят да създадат заглавия, парагади, да добавят любими изображения, както и да добавят линкове, с които да имат бърз достъп до любими страници. Това няма да е всичко, защото ще направят своята уеб страница да има  и дазайн, който да я направи цветна  и приятна.

Теми

 1. Първи заглавия и параграфи
 2. Мога ли да добавя дизайн
 3. Любими изображения
 4. Линкове

100 ТОЧКИ

Модул 2 - Вече мога като дизайнерите

В този модул децата ще продължат да надграждат знанията си, като е могат да създават списъци и таблици, с които да групират отделни елементи в своите уеб страници, Ще могат да добавят и шрифтове, с които да направят неповторими проектите, върху които работят. Ще се научат  и на още един начин, с който да задават дизайн за своя проект, който започва да има все по-голям набор от компоненти. 

Теми

 1. Списъци и таблици
 2. Втори начин за дизайн
 3. Шрифтове и Цветове
 4. Разположение на обекти

100 ТОЧКИ

Модул 3 - Сайта оживява

Какво е сайт, който няма добавени звуци и видеоклипове в него. Това е и причината да покажем на децата как да могат да добавят любите си видеоклипове и звуци в своите уеб разработки. Вече ще имат и няколко изградени страници,  които ще обединят с общ дизайн, като се запозная и с последния начин за задаване на дизайн с помощта на външен файл. Ше могат да създават и собствени формуляри, с които да разбират мнението на посетители на разработката им. 

Теми

 1. Любими клипове и звуци
 2. Формуляри
 3. Трети начин за дизайн
 4. Групиране на обекти

100 ТОЧКИ

Модул 4 - Вече съм уеб програмист

В този модул децата ще научат различни начини за добавяне на по-нестандарен дизайн, като използват анимиране на своите уеб страници. Движение на обекти, огледални образи, вградени лога и още доста други, с които ще направят проекта си наистина незабравим и неповторим. След приключване на модула ще имат солидни познания, с които да могат да изграждат самостоятелно уеб страници, които да имат запомнящ се дизайн. 

Теми

 1. Мога да направя всичко
 2. Анимиран сайт
 3. Последни щрихи
 4. Презентация на сайт