Уча се да програмирам с блокове код

Второ ниво е подходящо за деца, които вече са преминали ниво 1 и притежават основни познания от света на програмирането, които разбират и умеят да прилагат условни конструкции, цикли и събития в създаване на програми. За целите на това ниво децата трябва да притежават опит с различни среди за програмиране. В ниво 2 малчуганите имат възможността да навлязат в света на програмирането като се запознаят и приложат умения в създаването на по-сложни програми, които съдържат вложени повторения и условия, комплексни условни конструкции, както и да се запознаят с променливите - техния тип и стойност. Това ниво е подходящо за деца, които вече имат предишни познания по програмиране и проявяват интерес да надградят наученото, за да придобият знания и умения за създаване на по-сложни програми за програмиране поведението на роботи и при създаването на игри. Ниво 2 за най-малките включва използването на нови среди за програмиране, в които малчуганите работят вече и с текстови инструкции. За постигане на максимални резултати менторите във всяка група по специален начин правят връзка между инструкциите като изображения и текстове. Работат на децата в това ниво включва използване на различни роботи, включващи вече познатите от ниво 1 и разбира се нови такива. В ниво 2 разширяваме и познанията на децата за работа с допълнителни среди за програмиране, повече ориентирани около работа с текстови инструкции.

Сертификат

Certificates Mindhub

Участниците в курса получават сертификат за всяко завършено ниво.

Бонус точки

500 точки

Всеки завършен модул носи 100 точки на участниците, а цяло завършено ниво общо 500 точки.

Инструменти

wonder scratch-logo hopscotch sphero

Някои от инструментите и средите използвани от участниците в нивото да създават проекти.

Boards

Eдно ниво = 4 Mодула

Location

Един модул = 4 занятия

Time

Eдно занятие = 120 минути

Запиши се

100 ТОЧКИ

Модул 1 - Вложени повторения

В този модул децата ще разширят своите знания за циклите, като усложнят програмите, които правят, включвайки вложени повторения. Ще разберат как на всяка итерация на външния цикъл съответства пълно завъртане на вътрешния, с включените в него инструкции. Изучавайки цикли и условия в програмирането, децата конструират сложни алгоритми и ги прилагат върху роботи и герои в игрите. В този модул малките програмисти ще разширят своите знания като обединят наученото и го приложат в по-сложни програми. Съставяйки по-комплексни алгоритми, включващи в себе си различни видове цикли и условия, децата ще научат за приоритетните действия в една програма и как се отстраняват грешки в кода.

Теми

 1. Какво са итерация и безкраен цикъл
 2. Смесване на видове цикли
 3. Приоритет и приложение на сложните повторения
 4. Изготвяне на проект 5 (6-7)

100 ТОЧКИ

Модул 2 - Комплексни условия в програмата

В този модул децата ще допълнят своите знания разработвайки игри и програмирайки поведението на роботи с повече от едно условие в програмата. Ще разберат как ключовата дума “else” (иначе) може да включи допълнително разклонение в програмата.

Теми

 1. Комплекснo условиe от типа if - then - else. Kога се използва?
 2. Разделяне на инструкции - кога командите влизат в else?
 3. Работа с повече от едно условие
 4. Изготвяне на проект 6 (6-7)

100 ТОЧКИ

Модул 3 - Условие в условие - вложени условия

В дадения модул децата ще надградят знанията си като научат как едно условие може да съдържа в себе си друго. Включените в модула упражнения ще помогнат на децата да осъзнаят по-добре практическото значение на условните конструкции.  

Теми

 1. Оптимизиране и тестване на условията
 2. Използване на повече от едно условие в програмата
 3. Приоритет на условията
 4. Изготвяне на проект 7 (6-7)

100 ТОЧКИ

Модул 4 - Запознаване с променливите

В този модул децата ще се запознаят с още една важна част от програмата - променливата. Ще научат за нейната важна роля и какви видове може да бъде тя.  

Теми

 1. Какво е променлива?
 2. Променливите като част от програмата
 3. Видове променливи
 4. Изготвяне на проект 8 (6-7)