Вече съм голям и мога да програмирам сам

В това ниво малките програмисти се сблъскват с изолирането на алгоритми във функции и процедури, използвайки блоково програмиране в различни среди. Те затвърждават уменията си за работа с променливи, създавайки интерактивни игри и програмирайки роботи и платки "Micro:bit". Запознават се с понятието "регистър в паметта" и създават интересни проекти в проектната част на нивото.

Сертификат

Certificates Mindhub

Участниците в курса получават сертификат за всяко завършено ниво.

Бонус точки

500 точки

Всеки завършен модул носи 100 точки на участниците, а цяло завършено ниво общо 500 точки.

Инструменти

scratch-logo sphero microbit tynker

Някои от инструментите и средите използвани от участниците в нивото да създават проекти.

Boards

Eдно ниво = 4 Mодула

Location

Един модул = 4 занятия

Time

Eдно занятие = 120 минути

Запиши се

100 ТОЧКИ

Модул 1 - Запознаване и приложение на операторите

В този модул децата ще се запознаят със същността на операторите и функциите, които имат те в програмата. Ще включат различните видове оператори като част от кода, която ще обработва данни.    

Теми

 1. Какво е оператор?
 2. Типове оператори. Операнди.
 3. Какво е литерал?
 4. Изготвяне на проект 13 (6-7)

100 ТОЧКИ

Модул 2 - Запознаване и приложение на процедури и функции

В този модул децата ще допълнят своите знания като се запознаят с процедурите и функциите. Ще разберем за какво служат те и как се оптимизира програмата когато създадем функции, съдържащи в себе си различен брой инструкции.

Теми

 1. Какво са процедури?
 2. Функции - дефиниция и приложение
 3. Стойност на функция. Присвояване на стойност на функция
 4. Изготвяне на проект 14 (6-7)

100 ТОЧКИ

Модул 3 - Проекти за създаване на игри и интерактивни анимации

В този модул децата ще създадават игри чрез приложение на условни конструкции, цикли, както и  базови събития. Ще разработят своя интерактивна анимация, с различни условия и абстракции. Ще допълнят своите знания, като конструират сложна програма, включваща взаимодействие между хардуерен и софтуерен обект.

Теми

 1. Създаване на игра чрез приложение на условни конструкции и цикли
 2. Изготвяне на проект, съдържащ базови събития
 3. Изготвяне на интерактивна анимация с условия и повторения
 4. Изготвяне на проект включващ взаимодействие между софтуерен и хардуерен обект

100 ТОЧКИ

Модул 4 - Финален проектен модул

В този модул децата ще създават проекти, включващи всички основни елементи на програмирането като например различни видове цикли, условия, събития, процедури и функции. Ще създават  3D ефекти в анимации и игри, ще разработват различни програми  с взаимодействие между повече от един роботи, а също и интерактивни анимации.  

Теми

 1. Създаване на 3D ефекти в анимации и игри
 2. Създаване на проект с участието на повече от един роботи
 3. Изготвяне на проект с повече от една функции
 4. Изпълнение на мисии с роботи от състезания