Създавам игри и програмирам роботи

Ниво “Създавам игри и програмирам роботи” включва практическо приложение на наученото от предходните 2 нива, в съставяне на сложни алгоритми и надграждане на знанията за променливите. В това ниво малчуганите имат възможността да екпериментират максимално с наученото до този момента, като създават сложни игри. Тук малчуганите се научават да работят с повече от една променлива, като сами определят типовете им спрямо нуждите на техните игри. В това ниво малчуганите надграждат и при програмиране поведението на роботи, като за първи път в програмите им се включват променливи величини. Не на последно място в това ниво децата де научават да прочитат готов код и да отстраняват грешките в него - дебъгване. Отново залагаме на разнообразие от среди за програмиране и хардуенрни инструменти, тъй като за децата на 6 и 7 години е от съществена важност да виждат на момента изпълнението на създадената от тях програма и как тя би се променила при промяна на една или повече инструкции.

Сертификат

Certificates Mindhub

Участниците в курса получават сертификат за всяко завършено ниво.

Бонус точки

500 точки

Всеки завършен модул носи 100 точки на участниците, а цяло завършено ниво общо 500 точки.

Инструменти

wonder scratch-logo hopscotch tynker

Някои от инструментите и средите използвани от участниците в нивото да създават проекти.

Boards

Eдно ниво = 4 Mодула

Location

Един модул = 4 занятия

Time

Eдно занятие = 120 минути

Запиши се

100 ТОЧКИ

Модул 1 - Същност и опростяване на алгоритми

В този модул децата ще развият уменията си по програмиране, като усъвършенстват едно от най-важните умения на програмиста - как да опростяват сложни алгоритми чрез оптимизиране на инструкциите в тях.

Теми

 1. Какво е алгоритъм? (6-7)
 2. Конструиране на алгоритъм (6-7)
 3. Въвеждане опростяването на алгоритъм
 4. Изготвяне на проект 9 (6-7)

100 ТОЧКИ

Модул 2 - Алгоритми, съдържащи повторения и условие

Когато създаваме сложна програма трябва да вземем предвид множеството възможни ситуации, които могат да възпрепятстват достигане до желаната цел. Фокусът тук ще е децата да съобразят как да използват условните конструкции оптимално и как да преобразуват различните видове цикли. След това ще програмират на практика въздействията “отвън” да се преодоляват с изпълнение на различни последователности от инструкции “вътре” в алгоритъма.  

Теми

 1. Приоритет на действията при сложни алгоритми
 2. Създаване на комплексни алгоритми
 3. Отстраняване на грешки при конструиране на сложни алгоритми
 4. Изготвяне на проект 10 (6-7)

100 ТОЧКИ

Модул 3 - Приложение на променливите

След като са се запознали с променливите и сега децата ще разширят своите знания като научат как да им присвоят различни стойности. Ще включат към програмите и повече от една променлива, в зависимост от това колко са необходими за конкретната игра.  

Теми

 1. Стойност на променливи. Присвояване на стойност
 2. Променливата като част от простия алгоритъм
 3. Работа с повече от една променлива
 4. Изготвяне на проект 11 (6-7)

100 ТОЧКИ

Модул 4 - Проекти за програмиране поведението на роботи

Нека приложим всичко научено в един интересен модул, включващ разнообразни проекти, в които ще програмираме поведението на различни роботи. Освен това модула ще обединим всички получени знания за да създадем занимателни и интерактивни игри.  

Теми

 1. Изпълнение на мисии от международно състезание по програмиране
 2. Изготвяне на проект, съдържащ условни конструкции с повече от един робот
 3. Изготвяне на проект, съдържащ цикли и условия
 4. Изготвяне на проект 12 (6-7)