Сегментирана учебна програма 14 - 15 години

Програмата ни за 14 и 15-годишните има за основна цел да развива аналитичното, логическото и пространственото мислене на децата, както и да формира дигитална култура, необходима за успешна реализация в света на бъдещето. Основните концепции в програмирането се изучават чрез постепенно надграждане и прилагане на разнообразни подходи. Наред с това децата преминават през редица конкретни дигитални проекти - игра, мобилно приложение и собствена уеб страница - и учат чрез практиката. Многообразието от технологии, които използваме, развива гъвкавостта на мисленето и концентрацията на децата. Работата в малки екипи изгражда социална среда, в която решенията се намират чрез активна комуникация и всеки е свободен да прояви презентационните си умения и лидерските си качества.

Сегментирана учебна програма 14 - 15 години

Всяко ниво е с продължителност 4 модула (16 седмици)!

years old
Ниво 1

Изследвайте света на програмирането

Подходящи за деца преминали всички базови нива