Age 8-9

Първата ми среща с блоковото програмиране

Курсът е наличен в 16 центъра, моля използвайте филтрите за да изберете най - удобната за вас локация, дата и час.
Дата 17/09/2020 (Четвъртък)
Продължителност 17:30 - 19:30 (2h)
Цена 100.00 bgn
Зала MindHub - Плевен
Запиши се
Дата 26/09/2020 (Събота)
Продължителност 13:00 - 15:00 (2h)
Цена 100.00 bgn
Зала MindHub - Добрич
Запиши се
Дата 26/09/2020 (Събота)
Продължителност 15:00 - 17:00 (2h)
Цена 120.00 bgn
Зала MindHub - София Младост
Запиши се
Дата 26/09/2020 (Събота)
Продължителност 11:30 - 13:30 (2h)
Цена 110.00 bgn
Зала MindHub - Пловдив Каменица
Запиши се
Дата 27/09/2020 (Неделя)
Продължителност 10:00 - 12:00 (2h)
Цена 110.00 bgn
Зала MindHub - Бургас Център
Запиши се
Дата 27/09/2020 (Неделя)
Продължителност 12:30 - 14:30 (2h)
Цена 70.00 bgn
Зала MindHub - Враца
Запиши се
Дата 29/09/2020 (Вторник)
Продължителност 17:00 - 19:00 (2h)
Цена 100.00 bgn
Зала MindHub - Хасково
Запиши се
Дата 03/10/2020 (Събота)
Продължителност 10:00 - 12:00 (2h)
Цена 120.00 bgn
Зала MindHub - София Дианабад
Запиши се
Дата 03/10/2020 (Събота)
Продължителност 13:00 - 15:00 (2h)
Цена 120.00 bgn
Зала MindHub - София Център
Запиши се
Дата 03/10/2020 (Събота)
Продължителност 12:00 - 14:00 (2h)
Цена 95.00 bgn
Зала MindHub - Велико Търново
Запиши се
Дата 06/10/2020 (Вторник)
Продължителност 17:30 - 19:30 (2h)
Цена 100.00 bgn
Зала MindHub - Сливен
Запиши се
Дата 07/10/2020 (Сряда)
Продължителност 17:30 - 19:30 (2h)
Цена 100.00 bgn
Зала MindHub - Стара Загора
Запиши се
Дата 07/10/2020 (Сряда)
Продължителност 18:15 - 20:15 (2h)
Цена 120.00 bgn
Зала MindHub - София Люлин
Запиши се
Дата 11/10/2020 (Неделя)
Продължителност 15:00 - 17:00 (2h)
Цена 110.00 bgn
Зала MindHub - Варна Левски
Запиши се
Дата 24/10/2020 (Събота)
Продължителност 17:30 - 19:30 (2h)
Цена 110.00 bgn
Зала MindHub - Пловдив Център
Запиши се
Дата 25/10/2020 (Неделя)
Продължителност 13:30 - 15:30 (2h)
Цена 120.00 bgn
Зала MindHub - София Борово
Запиши се

Информация за курса

Сертификат

Certificates Mindhub

Участниците в курса получават сертификат за всяко завършено ниво.

Бонус точки

500 точки

Всеки завършен модул носи 100 точки на участниците, а цяло завършено ниво общо 500 точки.

Инструменти

wonder scratch-logo hopscotch sphero

Някои от инструментите и средите използвани от участниците в нивото да създават проекти.

100 ТОЧКИ

Основни понятия в блоковото програмиране

В този модул децата ще научат, че компютрите могат да изпълняват само ясни и точни команди, подредени правилно и водещи до постигането на желания краен резултат.

 

Теми

 1. Какво са инструкция и програма? Приоритет на инструкции
 2. Последователни действия при създаване на програма и работа с различни видове интерфейси
 3. Запознаване с операторите и базова математика
 4. Изготвяне на проект 1 (8-9)

100 ТОЧКИ

Разклоняване на програмата. Условни конструкции в програмирането

В дадения модул децата се срещат за пръв път с условни конструкции. Включвайки в своята програма условен оператор, ще научат как да задействат различна част от кода, в зависимост от зададеното условие.

Теми

 1. Какво е условие? Истина или лъжа (True or False)
 2. Прости условни конструкции и комплексно условие
 3. Вложени условия и приложение на логически оператори
 4. Изготвяне на проект 3 (8-9)

100 ТОЧКИ

Повтарящи се действия. Завъртане на цикъл

В този модул децата ще се запознаят с циклите - програмни конструкции, които спомагат многократното изпълнение на даден фрагмент от кода. Те позволяват да се повтаря дадена команда или поредица от команди определен брой пъти или докато се изпълни дадено предварително определено условие.

 

Теми

 1. Какво е цикъл? Какво е итерация?
 2. Безкрайни цикли в програмирането, цикли с броячи, повторение до определено действие
 3. Вложени цикли и цикли с условия. Смесване на различни видове цикли
 4. Изготвяне на проект 2 (8-9)

100 ТОЧКИ

Въвеждане на събития в програмата

В този модул децата ще се запознаят с понятието събитиe в програмирането. Участието му в алгоритъма ни позволява да включим различен вход в програмата, например за управление на героите в игри или роботите. Ще научим още как роботите могат да комуникират помежду си или със софтуерен герой.

 

Теми

 1. Какво е събитие?
 2. "Хвърляне" и "хващане" на събития
 3. Инициатори и консуматори
 4. Изготвяне на проект 4 (8-9)

Ментори