Age 6-7

Моите първи стъпки във визуалното програмиране

Малчуганите се запознават с понятията програма, инструкция, приоритет, среда за програмиране, също така и какво е алгоритъм. Всичко това научават, програмирайки поведението на роботи и създавайки интересни анимации.

Този курс се провежда в 17 центъра.

Информация за курса

Малчуганите се запознават с понятията програма, инструкция, приоритет, среда за програмиране, също така и какво е алгоритъм. Всичко това научават, програмирайки поведението на роботи и създавайки интересни анимации.

Сертификат

Certificates Mindhub

Участниците в курса получават сертификат за всяко завършено ниво.

Бонус точки

500 точки

Всеки завършен модул носи 100 точки на участниците, а цяло завършено ниво общо 500 точки.

Инструменти

wonder sphero hopscotch scratchjr

Някои от инструментите и средите използвани от участниците в нивото да създават проекти.

100 ТОЧКИ

Първи стъпки в програмирането

В този модул децата ще се запознаят със света на програмирането. Ще разберат от какво се състои една програма, как прилагайки инструкции в среди за програмиране с различен интерфейс можем да контролираме поведението на роботите или героите в игрите. 

В допълнение към това ще разберат как подреждането на инструкциите в логическа последователност ни позволява да съставяме програми от точни и ясни команди, които водят до постигането на желания резултат.

Теми

 1. Какво са инструкция и програма?
 2. Приоритет на инструкциите и последователни действия при създаване на програма. Работа с различни видове интерфейси
 3. Базова математика и логически задачи
 4. Изготвяне на проект 1 (6-7)

100 ТОЧКИ

Условни конструкции в програмата

В този модул децата ще разширят своите знания, включвайки в своя алгоритъм условни конструкции. С помощта на условен оператор ще разберат как може да бъде задействана различна част от кода, в зависимост от условието.

 

Теми

 1. Какво е условие
 2. Видове условия if - then/ if - then - else
 3. Условия от типа if - then
 4. Изготвяне на проект 3 (6-7)

100 ТОЧКИ

Повтарящи се действия (Завъртане на цикъл)

В този модул децата ще се запознаят с циклите в програмирането. Програмни конструкции, които ни позволяват да повтаряме даден фрагмент от кода или целия код. По този начин можем да оптимизираме програмите и да включим различни условия като събития за прекратяване на повторенията.

Теми

 1. Последователни и повтарящи се действия
 2. Цикли с броячи (Counter loops)
 3. Повторение до определено действиe (Decision loops)
 4. Изготвяне на проект 2 (6-7)

100 ТОЧКИ

Въвеждане на събитията като част програмата

В този модул децата ще се запознаят със събития в програмирането. Присъствието на събитие в алгоритъма позволява включването на различен вход в програмата (например управлението на героите да се случва чрез натискане клавиши). Ще научат още как роботите могат да комуникират със софтуерни герои.

Теми

 1. Въвеждане на събития
 2. "Хвърляне" и "хващане" на събития (въведение)
 3. Инициатори и консуматори (въвеждане)
 4. Изготвяне на проект 4 (6-7)

Ментори