hall

Свържете се с нас!

Свържете се с нас:

MindHub - Монтана (Монтана)

+359 878 253 489

Транспорт

личен автомобил

Нова група:

MindHub Монтана стартира своите курсове по основи на програмирането за деца между 6 и 15 години Февруари 2023.

Занятията в MindHub Монтана се провеждат всяка седмица в предварително избрана група. Часовете и дните за провеждане на занимания са: Събота и Неделя от 8:00 до 19:00 ч., от Понеделник до Петък от 17:30 до 19:30 ч.

Продължителността на едно занятие е 120 мин. Работим в малки групи с деца на сходна възраст.

Age 12-13

Всеки може да е програмист

Начален курс

Докато създават игра, мобилно приложение и собствена уеб страница, децата преминават през редица дигитални предизвикателства и учат чрез практиката.

MindHub - Монтана
Age 12-13

Създаване на мобилни приложения

Това ниво открива пред бъдещите програмисти цял нов свят – този на мобилните технологии, като представя нагледно и надгражда идеята за блоково програмиране чрез създаване на полезни, приложими и интересни програми.

MindHub - Монтана