Какво е проектно-базирано обучение?

Какво е проектно-базирано обучение?

Живеем в свят не просто на технологии и скорострелни промени в дигитализацията, но и на нуждата от все повече и повече обучителни програми заради темпото на развитие. Отдавна преподаваният в класната стая материал не е достатъчен,, а децата от друга страна отдавна нямат нужда просто да им бъде наливана информация. И ето как се стига до необходимостта от обучения, които са нестандартни - даващи едновременно много стабилна основа за развитие и интерактивен подход, който помага да се развият повече от едно или две умения. 

Такова е и проектно-базираното обучение (ПБО). Това е метод на преподаване, при който учениците се учат чрез активно участие в реални проекти от различни раздели, обединявайки своите знания по различни теми и борейки се с разрешаването на проблеми от реални ситуации. За разлика от стандартното обучение, при ПБО учениците активно участват в житейски проблеми за продължителен период от време, тествайки собствени си идеи.

Когато преподавателите имплементират този метод в учебния процес, те дават възможност на децата да развият редица умения и да упражнят своите знания, заедно с останалите деца, участващи в проекта. Чрез стратегията на проектно-базираното обучение за използването на реални проблеми се дава шанс на децата да се подготвят за света извън стените на учебните центрове и за професиите на бъдещето. 

Нестандартният подход е идеален за развитието на много важни за подрастващите умения. На първо място те се учат как да решават проблеми, излизайки от рамките на ученето “урок за урок”, учат се и как да работят в екип с останалите и да обединяват своите знания в името на общата цел - намирането на решение. Развиват и своята креативност и аналитичен ум. И всичко това, докато на самите тях им е интересно да влязат в ролята на изследователи и се вълнуват от проекта.

 

Как протича един урок, използващ метода на проектно-базираното обучение?

Проектно-базираното обучение по същество представлява даването на учениците проект, върху който да работят. Независимо какъв е неговият формат, децата се обединяват и работят заедно, споделяйки и разменяйки идеи, ресурси и знания. ПБО се основава на някои от следните елементи: разиграване на реални сценарии, ролеви игри, уроци за изследване, проекти за поведение на роботи, оценяване, методи на комуникация и най-вече - опит от реалния свят, пренесен в обучителния час. 

След като децата работят по проекта и стигнат до някакви решения, наблюдения или предположения, те го представят пред останалите и казусът се обсъжда отново. При проектното обучение по-важен е начинът, по който се преминава през всеки проект, отколкото самия финален резултат. Именно това насърчава креативността в децата, подобрява тяхната комуникация и оказва значително влияние върху работата им в екип. 

 

Какви са ползите от използването на ПБО

Както вече споменахме, има редица плюсове от прилагането на метода за проектно-базирано обучение. То помага да се развият много от уменията, нужни на децата в 21-ви век и да ги подготви за всичко останало, което им предстои. Истината е, че използването на такъв тип метод, който по-скоро превръща урока в игра, помага на децата да избягат от скучната рутина на предаването на знания и да се ентусиазират за новите възможности, разгръщайки тяхната креативност и участвайки активно в учебния процес.

Повечето деца намират за скучно да стоят мирно и да слушат как учител им преподава суха материя, която те трябва да усвоят. Именно затова, чрез ПБО се предлага един нов начин на децата да бъдат включени в процеса, да станат част от него и в същото време да научат много повече. 

Методът на проектно-базираното обучение развива у децата умения, които са далеч отвъд материята, независимо дали тя е част от училищния план или е в извънкласна програма. Чрез ПБО се дава поле за изява на децата, което стимулира техните умения за решаване на проблеми, креативно и логическо мислене, както и аналитичност. Превръщайки се в малки изследователи, търсещи отговорите в своя проект, те стават и по-самостоятелни. 

 

Къде може децата да се обучават с проектно-базирано обучение?

Именно поради множеството предимства, които проектно-базираното обучение предлага, ние от MindHub сме включили метода в програмата си и нашите ментори постоянно представят на децата възможността да учат програмиране чрез създаването на проекти, симулиращи знанията им в технологичния свят. 

Учебният процес в MindHub протича със създаването на проект всеки час, като в края на всеки модул има финален проект, който се споделя и с родителите под формата на линк, снимки, видео или пък на място в залата на MindHub. 

Благодарение на този иновативен подход се създава възможност на дори и най-малките деца, още от 6-годишна възраст, да могат да възприемат иначе сложната материя, която идва от програмните езици и кодирането. Така те могат да научат основите на програмиране, да развият своите личностни умения и дори да се забавляват, докато са част от проект и екип.

 

Какви проекти се дават на децата в MindHub?

В програмата на MindHub са включени множество и различни проекти, всеки от които е съобразен със съответната възрастова група и нивото, до което са стигнали децата. На по-малките се дават по-малки проекти, работят на по-големи групи и учението се превръща в игра, която им дава много от най-важните знания в областта.

За по-големите вече проектите стават малко по-сложни и всеки има собствен казус за разрешаване - казус от реалния живот или реално съществуващи проблеми, които търсят своето решение. Както споменахме и по-рано, целта на този метод е децата да научат максимално много, докато работят по проекта, а не толкова крайният резултат. Макар че, разбира се, той също е от значение и определено стимулира тяхната работа.

Такива примерни проекти от учебната програма на MindHub включват интеракция между хардуер и софтуер, създаване на 3D ефекти в анимации и игри, проектирането на поведението на роботи и много други проекти, които менторите имат подготвени в специално разработена от академията програма. 

 

Дайте шанс на ПБО методът за своите деца заедно с MindHub 

Проектно-базираното обучение е нов и иновативен метод за обучение, който развива редица умения и качества у децата, без това да им се стори досадно или трудно за възприемане. Чрез ПБО сложната информация става по-лесна за усвояване, уроците преминават много по-бързо, леко и интересно, а децата превръщат своите основни познания във вече устойчиви във времето знания, подготвящи ги за професиите на бъдещето. 

Заедно с MindHub и програмата, базирана на ПБО, децата могат да развият своите умения в програмирането, да поставят основите на кодирането, а по-късно и да ги превърнат в знания, които да са им от полза за всеки следващ етап от живота. Можете да запишете децата си в академията за програмиране за деца на MindHub и да им дадете старта, от който имат нужда!

Още от блога ни

Какви са уменията, които работодателите ще търсят в бъдещите програмисти? Ново

Какви са уменията, които работодателите ще търсят в бъдещите програмисти?

В днешния бързо развиващ се дигитален свят търсенето на квал...

Прочети
Как да стимулираме децата да отделят време за учене през лятото? Ново

Как да стимулираме децата да отделят време за учене през лятото?

Още с последния звънец децата бързат да откъснат мислете си ...

Прочети
Може ли световноизвестната игра Minecraft да бъде образователна за децата? Ново

Може ли световноизвестната игра Minecraft да бъде образователна за децата?

Minecraft е известна в цял свят компютърна игра, разработена...

Прочети