Въведение в програмния език Java

Въведение в програмния език Java

Сертификат

Certificates Mindhub

Участниците в курса получават сертификат за всяко завършено ниво.

Бонус точки

500 точки

Всеки завършен модул носи 100 точки на участниците, а цяло завършено ниво общо 500 точки.

Инструменти

wonder scratch-logo hopscotch microbit

Някои от инструментите и средите използвани от участниците в нивото да създават проекти.

Boards

Eдно ниво = 4 Mодула

Location

Един модул = 4 занятия

Time

Eдно занятие = 120 минути

Запиши се

100 ТОЧКИ

Модул 1 - Въведение в програмния език Java

Въведение в програмния език Java

Теми

 1. Въведение в програмирането с Java. Условия
 2. Какво е цикъл? Цикъл For
 3. Вложени цикли (for)
 4. Упражнение (1)

100 ТОЧКИ

Модул 2 - Използване на масиви в Java

Използване на масиви в Java

Теми

 1. Какво е масив
 2. Запълване на масив. Четене от конзолата със Scanner
 3. Цикъл While / do-while
 4. Упражнение (2)

100 ТОЧКИ

Модул 3 - Двумерни масиви в Java

Двумерни масиви в Java

Теми

 1. Какво представляват двумерните масиви?
 2. Обхождане на матрици
 3. Обхождане на диагонали на матрица
 4. Упражнение (3)

100 ТОЧКИ

Модул 4 - Обектно-ориентирано програмиране в Java. Какво са класове и обекти?

Обектно-ориентирано програмиране в Java. Какво са класове и обекти?

Теми

 1. Въведение в ООП
 2. Конструктори. Какво е null?
 3. Методи
 4. Упражнение (4)