Изследвайте света на програмирането

Това ниво помага на младите ни програмисти да направят своите първи стъпки в света на програмирането. С помощта на различни инструменти и чрез разнообразни проекти децата се запознават с ключови характеристики на компютърната система, научават какво представляват алгоритмите, събитията, условията, променливите, циклите и много други основни концепции в програмирането. Те прилагат тези понятия, програмирайки компютърни платки и създавайки игри и анимации, представени по интересен и забавен начин. По време на последния модул младежите ще бъдат въведени и в областта на мобилните приложения, както и уеб програмирането след което заедно с наши специалисти ще изберат в кой от допълнителните ни курсове да се специализират.

Сертификат

Certificates Mindhub

Участниците в курса получават сертификат за всяко завършено ниво.

Бонус точки

500 точки

Всеки завършен модул носи 100 точки на участниците, а цяло завършено ниво общо 500 точки.

Инструменти

css-html scratch-logo mit-app-inventor microbit

Някои от инструментите и средите използвани от участниците в нивото да създават проекти.

Boards

Eдно ниво = 4 Mодула

Location

Един модул = 4 занятия

Time

Eдно занятие = 120 минути

Запиши се

100 ТОЧКИ

Модул 1 - Програмиране с блокове код

В началото на модула младите програмисти ще се запознаят с фундаментите на програмирането. Използвайки блоково програмиране те ще работят с различни среди за програмиране и интерфейси, с които ще създадат интересни игри и анимации. Във втората част на този модул децата ще се запознаят със събитията в програмирането. Познанията добити по време на модула и алгоритмичното им мислене ще позволят на децата вече да включват свободно различни входове в програмата.

Теми

 1. Какво е програма? Същност на блоковото програмиране. Приоритет на инструкции в програмата
 2. Какво е събитие? "Хвърляне" и "хващане" на събития
 3. Какво е условие? Истина или лъжа (True or False)
 4. Какво е променлива? Дефиниция и приложение

100 ТОЧКИ

Модул 2 - Компютърни платки

В модул 2 младите програмисти прилагат на практика своите програмистки умения, като успешно създават проекти в три различни програмини среди. Младите програмисти ще се заподнаваят и с понятията цикъл и оператор. Успешно мога да изградят първите си по-големи програми и да усъвършенстват своите умения в програмирането на хардуерни компоненти.

Теми

 1. Какво е цикъл? Какво е итерация?
 2. Условни конструкции, променливи и цикли
 3. Същност на операторите. Какво са операндите? Типове оператори
 4. Отстраняване на грешки при конструиране на сложни алгоритми

100 ТОЧКИ

Модул 3 - Проектен модул. Мобилни приложения

В модул 3 младите програмисти се фокусират върху изграждането на комплексни проекти- анимации и игри, където прилагат всичко научено до тук в реална практика. В последните теми от модула, децата биват въведени в App Inventor, среда за програмиране на мобилни приложения, благодарение на която ще разберат как функционират приложенията в телефоните ни.

Теми

 1. Изготвяне на проекти
 2. Работа по комплексен проект
 3. Запознаване с App Inventor. Първите ми мобилни приложения
 4. Игра срещу компютъра с помощта на списъци

100 ТОЧКИ

Модул 4 - Какво правят web девелопърите?

По време на модул 4 младите програмисти ще бъдат въведени в уеб програмирането, запознавайки се с visual studio code и HTML и CSS. Те ще разберат каква е разликата между HTML и CSS и защо трябва да ги използваме заедно, за да изградим успешно нашата уеб страница. Ще разработим и кратки интересни проекти с които децата да затвърдят знанията си в областта.

Теми

 1. Мога да започна да създавам уеб страници сам
 2. Вече знам как да добавя текст и изображения
 3. Какво е уеб страница без дизайн?
 4. Мога да добавя собствен стил с помощта на шрифтове и цветове