Зала “Луис Карол”, Зала “Луис Карол”, София

  • Име на залата: Зала “Луис Карол”
  • Локация на залата: София, Зала “Луис Карол”
  • Удобен транспорт: Метро, Автобуси 413, 213, 214.
  • Последна стартирана група: Няма налична
  • Старт на нова група: Няма налична

Организация „Луис Карол“ стартира дейността си през учебната 2005/2006 година с името „Послушковци“. Идеята, с която започва дейността е насочена към извънкласни занимания и чуждоезиково обучение на деца от 7 до 11 годишна възраст. На по-късен етап в програмата е включено и ранното чуждоезиково обучение за деца от 6 годишна възраст и различни занимания в клубове по интереси. Ние успешно съчетаваме алтернативна и творческа общообразователна подготовка с изучаването на английски и руски език. Разработили сме различни проекти и програми, имащи за цел, изграждането на личен стил и формиращи креативен тип поведение. Предлагаме Ви обучение и възпитание, съобразени със съвременните потребности на децата, като си партнираме с училищата, в които те са ученици. Повече на “Луис Карол” може да научите на: http://luiskarol.com.

Благодарение на партньорството ни с Дружество „Луис Карол”, MindHub започва да провежда своите курсове по основи на програмирането за деца между 5 и 11 години по – близо до повече хора!

Занятията в зала “Луис Карол” се провеждат всяка седмица в предварително избрана група. Часовете и дните за провеждане на занимания са: Събота от 13:00 до 19:00 ч. и Неделя от 9:00 до 18:00 ч. Залата се намира на адрес бул. Андрей Ляпчев 66.

Продължителността на едно занятие е 120 мин. Работим в малки групи с деца на приблизителна възраст.