Age 12-13

12 - 13 Години
Ниво 1, Модул 1

MindHub - Група 91914

 • Дата

  02/02/2020 (Неделя)

 • Продължителност

  17:30. - 19:30. (2h) / 4 седмици

 • Локация

  MindHub - София Младост - бул. Александър Малинов 51, Metro City, етаж 1 София

 • Цена

  120.00 bgn

В уводната тема на модула децата се запознават с визуалното (блоковото) програмиране, разбират какво е среда за разработка, и създават първата си компютърна програма. Всяка следваща тема надгражда знанията на малките програмисти, които постепенно овладяват понятията събитие, условие и променлива и започват да пишат код за програмиране на хардуерни компоненти.

Теми в Модул 1 (Ниво 1, Модул 1)

Блокове от код
Тема 1

Програма и алгоритъм. Кой нарежда на компютъра?

TAF | Entry Level | Module 1 | Topic 1

Тема 2

Всеки код си има начало. Събития

TAF | Entry Level | Module 1 | Topic 2

Тема 3

Внимание! Пътечки и завои в кода. Условия

TAF | Entry Level | Module 1 | Topic 3

Тема 4

Пазители на скрити съкровища. Променливи

TAF | Entry Level | Module 1 | Topic 4

Ментори