Age 10-11

10 - 11 Години
Ниво 2, Модул 1

MindHub Група 71913

 • Дата

  21/06/2020 (Неделя)

 • Продължителност

  16:00. - 18:00. (2h) / 4 седмици

 • Локация

  MindHub - Пловдив Център - бул. Марица 69, ет. 3 Пловдив

 • Цена

  110.00 bgn

В този модул децата ще се запознаят със същността на операторите и тяхната структура. Ще изучават ролята им, а също и как да ги използват правилно за да обогатят програмите си. Ще се научат да конструират правилно алгоритъм с повече от един оператор.

 

Теми в Модул 5 (Ниво 2, Модул 1)

Въвеждане на операторите като част от програмата
Тема 1

Запознаване с опрераторите в програмата

Тема 2

Структура на оператори. Операнди

Тема 3

Запознаване с видове оператори

Тема 4

Работа с повече от един оператор (“or” и “and”/”и” и “или”). Изготвяне на проект.

Ментори