Age 6-7

6 - 7 Години
Ниво 1, Модул 4

MindHub Група - 71901

 • Дата

  15/02/2020 (Събота)

 • Продължителност

  10:00. - 12:00. (2h) / 4 седмици

 • Локация

  MindHub - Пловдив Център - бул. Марица 69, ет. 3 Пловдив

 • Цена

  110.00 bgn

В този модул децата ще се запознаят със събития в програмирането. Присъствието на събитие в алгоритъма позволява включването на различен вход в програмата (например управлението на героите да се случва чрез натискане клавиши). Ще научат още как роботите могат да комуникират със софтуерни герои.

Теми в Модул 4 (Ниво 1, Модул 4)

Въвеждане на събитията като част програмата
Тема 1

Въвеждане на събития

В този модул децата ще се зпознаят със събитията в програмирането. В програмирането има действия, наречени събития, които предизвикват други действия в програмата. Събитието може да е предизвикано от потребителя с натискане на конкретен бутон, кликване на мишката или др. Може и да е резултат от изпълнението на самата програма.

Тема 2

"Хвърляне" и "хващане" на събития (въведение)

Тук децата ще разширят знанията си като конструират различни програми, включващи в себе си конструкции, работещи със събития. Ще разберат как могат да изберат различен вход за задействане на набор от инструкции или част от програмата им.

Тема 3

Инициатори и консуматори (въвеждане)

Въвеждането на понятията инициатор и консуматор ще разшири знанията на децата относно събитията в програмирането. В тази тема те освен, че ще се запознаят с основните понятия, те ще ги приложат в различни програми за постигане на желания резултат.

Тема 4

Изготвяне на проект 4 (6-7)

В тази тема децата правят преговор на наученото в модула и създават финален проект.

Ментори