Age 6-7

6 - 7 Години
Ниво 1, Модул 3

MindHub Група 71811

 • Дата

  08/06/2019 (Събота)

 • Продължителност

  12:30. - 14:30. (2h) / 4 седмици

 • Локация

  MindHub - Пловдив Център - бул. Марица 69, ет. 3 Пловдив

 • Цена

  110.00 bgn

В този модул децата ще разширят своите знания, включвайки в своя алгоритъм условни конструкции. С помощта на условен оператор ще разберат как може да бъде задействана различна част от кода, в зависимост от условието.

 

Теми в Модул 3 (Ниво 1, Модул 3)

Условни конструкции в програмата
Тема 1

Какво е условие

Понякога в програмата, която правим, се налага да се задействат различни части от кода в зависимост от това, какъв е отговорът на въпрос или каква се е оказала стойността на променливата. Това става с условните команди - команди, които съдържат условие, изразено с думата “ако”(if).  

Тема 2

Видове условия if - then/ if - then - else

В тази тема децата ще се запознаят с условните конструкции в програмирането. В зависимост от целта на програмата можем да създадем проста структура от типа (if) условие → (then) команда, което да се изпълнява само при верен отговор. Ще отличим тази структура от по-сложната if then - else, при която различни команди се изпълняват при получаване и на верен, и на грешен отговор.

Тема 3

Условия от типа if - then

Вниманието на децата ще бъде насочено към упражнение на простата условна конструкция if-then. Ще преминем от създаването на линеен код към програма с разклонения, в зависимост от поставени от децата условия.

Тема 4

Изготвяне на проект 3 (6-7)

В тази тема децата правят преговор на наученото в модула и създават финален проект.

Ментори