Age 14-15

14 - 15 Години
Ниво 1, Модул 1

MindHub - Група 41908

 • Дата

  31/01/2020 (Петък)

 • Продължителност

  15:00. - 17:00. (2h) / 4 седмици

 • Локация

  MindHub - Русе - ул. Райко Даскалов №32, ет.3 Русе

 • Цена

  100.00 bgn

В уводната тема на модула децата се запознават с визуалното (блоковото) програмиране, разбират какво е среда за разработка, и създават първата си компютърна програма. Всяка следваща тема надгражда знанията на малките програмисти, които постепенно овладяват понятията събитие, условие и променлива и започват да пишат код за програмиране на хардуерни компоненти.

Теми в Модул 1 (Ниво 1, Модул 1)

Блокове от код
Тема 1

Програма и алгоритъм. Кой нарежда на компютъра?

TAF | Entry Level | Module 1 | Topic 1

Тема 2

Всеки код си има начало. Събития

TAF | Entry Level | Module 1 | Topic 2

Тема 3

Внимание! Пътечки и завои в кода. Условия

TAF | Entry Level | Module 1 | Topic 3

Тема 4

Пазители на скрити съкровища. Променливи

TAF | Entry Level | Module 1 | Topic 4

Ментори