Age 10-11

10 - 11 Години
Ниво 1, Модул 3

MindHub - Група 41904

 • Дата

  03/05/2020 (Неделя)

 • Продължителност

  16:00. - 18:00. (2h) / 4 седмици

 • Локация

  MindHub - Русе - ул. Райко Даскалов №32, ет.3 Русе

 • Цена

  100.00 bgn

В този модул децата ще се запознаят с циклите - програмни конструкции, които позволяват многократното изпълнение на даден фрагмент от кода. Ще открият приликите и разликите между видовете цикли. Ще се срещнат с понятията абстракция и итерация и ще включат новопридобитите знания в програмирането на по-сложни игри и проекти с роботи.

Теми в Модул 3 (Ниво 1, Модул 3)

Повтарящи се действия. Въвеждане на цикли в програмата
Тема 1

Какво е цикъл? Дефиниция и структура на циклични конструкции.

Тема 2

Видове цикли и тяхното приложение

Тема 3

Работа с повече от един цикъл. Влагане на цикли.

Тема 4

Сложни цикли. Приоритет в сложните цикли. Изготвяне на проект.

Ментори