Age 10-11

10 - 11 Години
Ниво 1, Модул 4

MindHub - Група 41904

 • Дата

  04/10/2020 (Неделя)

 • Продължителност

  16:00 - 18:00 (2h) / 4 седмици

 • Локация

  MindHub - Русе - ул. Райко Даскалов №32, ет.3 Русе

 • Цена

  100.00 bgn

В този модул децата ще се запознаят със същността и участието на условните конструкции в програмирането. Конструкции, които позволяват разклонявне на алгоритъма. Децата ще научат как с участието на условен оператор може да се задейства различна част от кода в зависимост от дефинираното условие. Децата ще разширят знанията си, наблюдавайки как едно условие може да включва в себе си друго.

 

Теми в Модул 4 (Ниво 1, Модул 4)

Разклоняване на програмата чрез приложение на условни конструкции
Тема 1

Дефиниране на условие. Тестване на условие. Видове условия

Тема 2

Комплексно условие. Работа с повече от едно условие

Тема 3

Условие в условие (Влагане на условия)

Тема 4

Алгоритъм с условия. Приоритет на инструкциите при работа с условия. Изготвяне на проект

Ментори