Age 10-11

10 - 11 Години
Ниво 1, Модул 2

MindHub - Група 31808

 • Дата

  20/04/2019 (Събота)

 • Продължителност

  17:00. - 19:00. (2h) / 4 седмици

 • Локация

  MindHub - Велико Търново - ул. „Мария Габровска” 2А (в сградата на “Интелекти”) Велико Търново

 • Цена

  90.00 bgn

В този модул децата ще научат какво означава терминът променлива. Ще разберат как се присвоява стойност на променлива. Ще бъдат запознати с типовете променливи и начина им на прилагане в различни среди за програмиране. Ще научат да разчитат по-добре кода си, да отстраняват грешки, да „дебъгват” в процеса на създаване на проектите.

Теми в Модул 2 (Ниво 1, Модул 2)

Въвеждане на променливите (variables)
Тема 1

Дефиниция на променлива. Същност на променливите - тип и стойност

В тази тема децата ще се запознаят с  променливата като част от програмата. Ще научат как, включвайки я в алгоритъма, могат да съхранят данни в кода на изпълнението на програмата - например  за резултата. Ще научат какво е тип на променливата и как могат да изменят стойността й.

Тема 2

Дефиниция на константа. Видове променливи

Тук ще се запознаем с един специален вид числа – константите. Това са фиксирани стойности, които не могат да бъдат променени от програмата. Константи могат да бъдат всякакви основни типове данни. 

Тема 3

Присвояване на стойност на променлива (литерал)

В тази тема децата ще се запознаят с понятието литерал. Ще разработват интересни проекти с различни платформи и роботи, с участието на стойност в кода. Ще се научат как се присвоява стойност на променливата в тяхната програма.

Тема 4

Прочитане на код и отстраняване на грешки в програмата - дебъгване (debbuging). Изготвяне на проект

Децата ще научат какво е дебъгване и ще се упражнят в отстраняването на елементарни програмни грешки. Уменията за дебъгване са важни за всеки програмист – децата ще разберат как да „четат“ и подобряват създадената програма. Ще научат най-оптималните начини за откриване на пропуски в кода и замяна сгрешените части. 

Ментори