Age 6-7

6 - 7 Години
Ниво 1, Модул 2

MindHub - Група 31806

 • Дата

  20/04/2019 (Събота)

 • Продължителност

  11:30. - 13:30. (2h) / 4 седмици

 • Локация

  MindHub - Велико Търново - ул. „Мария Габровска” 2А (в сградата на “Интелекти”) Велико Търново

 • Цена

  90.00 bgn

В този модул децата ще се запознаят с циклите в програмирането. Програмни конструкции, които ни позволяват да повтаряме даден фрагмент от кода или целия код. По този начин можем да оптимизираме програмите и да включим различни условия като събития за прекратяване на повторенията.

Теми в Модул 2 (Ниво 1, Модул 2)

Повтарящи се действия (Завъртане на цикъл)
Тема 1

Последователни и повтарящи се действия

В тази тема децата ще разберат разликата между последователни и повтарящи се действия в програмата. Понятието цикъл ще бъде обяснено с примери от ежедневието.  

Тема 2

Цикли с броячи (Counter loops)

Циклите са ключов елемент във всеки програмен език. Тук децата ще разберат как циклите с броячи позволяват дадена команда/инструкция или поредица от инструкции  да се повтаря определен брой пъти.

Тема 3

Повторение до определено действиe (Decision loops)

Темата ще даде още знания на децата за приложение на циклите в програмата. Целта е децата да разберат цикличната конструкция “Повтаряй докато”, което позволява повторението на инструкция или блок от инструкции докато се изпълни дадено предварително определено действие.  

Тема 4

Изготвяне на проект 2 (6-7)

В тази тема децата правят преговор на наученото в модула и създават финален проект.

Ментори