Age 10-11

10 - 11 Години
Ниво 1, Модул 1

MindHub - Група 222003

 • Дата

  30/09/2020 (Сряда)

 • Продължителност

  17:00 - 19:00 (2h) / 4 седмици

 • Локация

  MindHub - Хасково - ул. Милин камък 9 Хасково

 • Цена

  100.00 bgn

В първите две теми децата ще се запознаят с фундаментите на програмирането използвайки визуален програмен език. Ще конструират програми, съдържащи набор от инструкции, с които ще контролират поведението на различни роботи. Ще работят с различни интерфейси за програмиране на герои и за създаване на игри.

Във втората част на този модул децата ще се запознаят със събитията в програмирането. Участието им в алгоритъма ни позволява да включим различен вход в програмата, например за управление на герои в игрите или роботите. Ще научим още как роботите могат да комуникират помежду си или със софтуерен герой.

Теми в Модул 1 (Ниво 1, Модул 1)

Въведение в програмирането с визуален език
Тема 1

Какво е програма? Същност на блоковото програмиране. Инструкции. Приоритет на инструкции в програмата.

Тема 2

Запознаване с различни интерфейси за програмиране. Базова математика и въвеждане на координатна система.

Тема 3

Дефиниция и приложение на събития

Тема 4

"Хвърляне" и "хващане" на събития (комуникация между обекти). Инициатори. Консуматори. Изготвяне на проект

Ментори