Age 14-15

14 - 15 Години
Ниво 1, Модул 1

MindHub - Група 22010

 • Дата

  26/09/2020 (Събота)

 • Продължителност

  17:30 - 19:30 (2h) / 4 седмици

 • Локация

  MindHub - Варна Център - ул. Николай Державин 27 в Детски център АБВ (на партерен етаж) Варна

 • Цена

  110.00 bgn

В уводната тема на модула децата се запознават с визуалното (блоковото) програмиране, разбират какво е среда за разработка, и създават първата си компютърна програма. Всяка следваща тема надгражда знанията на малките програмисти, които постепенно овладяват понятията събитие, условие и променлива и започват да пишат код за програмиране на хардуерни компоненти.

Теми в Модул 1 (Ниво 1, Модул 1)

Блокове от код
Тема 1

Програма и алгоритъм. Кой нарежда на компютъра?

Тема 2

Всеки код си има начало. Събития

Тема 3

Внимание! Пътечки и завои в кода. Условия

Тема 4

Пазители на скрити съкровища. Променливи

Ментори