Age 10-11

10 - 11 Години
Ниво 2, Модул 4

MindHub - Група 21916

 • Дата

  20/07/2020 (Понеделник)

 • Продължителност

  16:30 - 18:30 (2h) / 4 седмици

 • Локация

  MindHub - Варна Левски - бул. Хр. Смирненски 237, ет 2, офис 11 Варна

 • Цена

  110.00 bgn

В този модул децата ще се сблъскат с поставени проблеми, на които самостоятелно ще трябва да открият решения. В модула са включени програми, свързани с пресъздаването на световно известни игри и мисии от международни състезания по програмиране на роботи. С тях децата ще могат да покажат потенциала си и да изпробват да приложат всички свои идеи в дигиталните среди по програмиране.

Теми в Модул 8 (Ниво 2, Модул 4)

Изготвяне на комплексно решение на поставена задача
Тема 1

Изготвяне на игра с една променлива за всички герои и променливи за отделните герои

Тема 2

Изготвяне на проект с взаимодействие между повече от един роботи

Тема 3

Изготвяне на проект с роботи по теми от международно състезание по програмиране​

Тема 4

Реализация на проект по собствена идея и представяне пред публика

Ментори