Age 8-9

8 - 9 Години
Ниво 3, Модул 1

MindHub - Група 21915

 • Дата

  29/11/2020 (Неделя)

 • Продължителност

  11:30 - 13:30 (2h) / 4 седмици

 • Локация

  MindHub - Варна Левски - бул. Хр. Смирненски 237, ет 2, офис 11 Варна

 • Цена

  110.00 bgn

След като са се запознали с променливите и начина, по който тяхното участие променя нашата програма, в този модул децата ще разширят своите знания за работа с тях, научавайки се как да им присвояват стойност. Ще допълнят своите програми с повече от една променлива, разработвайки интересни проекти с роботи и създавайки забавни игри.

 

Теми в Модул 9 (Ниво 3, Модул 1)

Работа с променливи
Тема 1

Стойност на променливи. Присвояване на стойност

Тема 2

Запознаване със списъци

Тема 3

Работа с повече от една променлива

Тема 4

Изготвяне на проект 9 (8-9)

Ментори