Middle

8 - 9 Години
Ниво 1, Модул 3

MindHub - Група 21819

 • Дата

  18/05/2019 (Събота)

 • Продължителност

  11:30. - 13:30. (2ч) / 4 седмици

 • Локация

  Зала "MindHub - Варна" - Адресът е бул. Хр. Смирненски 237, ет 2, офис 11 Варна

 • Цена

  110.00 bgn

В дадения модул децата се срещат за пръв път с условни конструкции. Включвайки в своята програма условен оператор, ще научат как да задействат различна част от кода, в зависимост от зададеното условие.

Теми в Модул 3 (Ниво 1, Модул 3)

Разклоняване на програмата. Условни конструкции в програмирането
Тема 1

Какво е условие? Истина или лъжа (True or False)

Тук децата ще се запознаят с условните конструкции в програмирането. Понякога в програмата, която правим, се налага да се задействат различни части от кода в зависимост от това, какъв е отговорът на въпрос или каква се е оказала стойността на променливата. За да вземе решение, програмата проверява дали условието е изпълнено или не (true or false). Има само два възможни отговора – истина или лъжа.  

Тема 2

Прости условни конструкции и комплексно условие

В тази тема децата ще направят първата си програма, използвайки проста условна конструкция. Това става с условни оператори – такива, които съдържат условие, изразено с думата „ако” (If) и ще се научат как чрез ключовата дума “иначе” да включват указание какво да се случи при грешен отговор.

Тема 3

Вложени условия и приложение на логически оператори

В тази тема децата ще надградят знанията си за условните конструкции. Ще съставят сложни програми, като оптимизират инструкциите в алгоритъма. Ще се запознаят с понятието вложено повторение, като част от програмата. Също така ще се запознаят по-подробно с логическите операторите като важна част от програмирането. Ще получат повече информация за тяхната функция в програмата.   

Тема 4

Изготвяне на проект Middle 5

В тази тема децата правят преговор на наученото в модула и създават финален проект.

Ментори

: