Age 10-11

10 - 11 Години
Ниво 2, Модул 4

MindHub-Група-192007

 • Дата

  25/04/2021 (Неделя)

 • Продължителност

  10:30 - 12:30 (2h) / 4 седмици

 • Локация

  MindHub - Добрич - бул. „25-ти Септември" № 43 Добрич

 • Цена

  100.00 лв

В този модул децата ще се сблъскат с поставени проблеми, на които самостоятелно ще трябва да открият решения. В модула са включени програми, свързани с пресъздаването на световно известни игри и мисии от международни състезания по програмиране на роботи. С тях децата ще могат да покажат потенциала си и да изпробват да приложат всички свои идеи в дигиталните среди по програмиране.

Теми в Модул 8 (Ниво 2, Модул 4)

Изготвяне на комплексно решение на поставена задача
Тема 1

Изготвяне на игра с една променлива за всички герои и променливи за отделните герои

Тема 2

Изготвяне на проект с взаимодействие между повече от един роботи

Тема 3

Изготвяне на проект с роботи по теми от международно състезание по програмиране​

Тема 4

Реализация на проект по собствена идея и представяне пред публика

Ментори