Age 6-7

6 - 7 Години
Ниво 1, Модул 1

MindHub Група 131911

 • Дата

  08/02/2020 (Събота)

 • Продължителност

  16:00. - 18:00. (2h) / 4 седмици

 • Локация

  MindHub - София Център - ул. Шипка 34, Руски културен център, 2 етаж, зала 212 София

 • Цена

  120.00 bgn

В този модул децата ще се запознаят със света на програмирането. Ще разберат от какво се състои една програма, как прилагайки инструкции в среди за програмиране с различен интерфейс можем да контролираме поведението на роботите или героите в игрите. 

В допълнение към това ще разберат как подреждането на инструкциите в логическа последователност ни позволява да съставяме програми от точни и ясни команди, които водят до постигането на желания резултат.

Теми в Модул 1 (Ниво 1, Модул 1)

Първи стъпки в програмирането
Тема 1

Какво са инструкция и програма?

В тази тема децата се запознават с основополагащата идея на програмирането - логическата последователност. Децата ще научат, че компютрите могат да изпълняват само точни и ясни команди подредени правилно и водещи до постигане на желания краен резултат. В допълнение се запознават с понятията инструкция или команда. Упражненията в тази тема са свързани с приложение на инструкции в различни инструменти.  

Тема 2

Приоритет на инструкциите и последователни действия при създаване на програма. Работа с различни видове интерфейси

В тази тема децата записват последователностите от стъпки, които трябва да се изпълнят, за да придвижат своя герой от едно място на друго. Те прилагат наученото от темата за приоритет на инструкции в удобни за тях програмни среди. Базово се запознават и със понятието "събитие". Също така в долънение децата ще научат какво е алгоритъм. Той е обяснен като последователност от стъпки, чието изпълнение еднозначно води до желан резултат. В дадената тема децата ще получат и повече информация относно как да използват различни видове интерфейси, за да създават набор от инструкции и приликите и разликите между тях.

Тема 3

Базова математика и логически задачи

Аритметичните действия са неизменна част от процеса на създаване на програми. Тук децата ще се запознаят с връзката между програмирането и ролята на математиката в него.

Тема 4

Изготвяне на проект 1 (6-7)

В тази тема децата правят преговор на наученото в модула и създават финален проект.

Ментори