Age 10-11

10 - 11 Години
Ниво 1, Модул 1

MIndHub Група 131909

 • Дата

  08/02/2020 (Събота)

 • Продължителност

  17:00. - 19:00. (2h) / 4 седмици

 • Локация

  MindHub - София Център - ул. Шипка 34, Руски културен център, 2 етаж, зала 212 София

 • Цена

  120.00 bgn

В първите две теми децата ще се запознаят с фундаментите на програмирането използвайки визуален програмен език. Ще конструират програми, съдържащи набор от инструкции, с които ще контролират поведението на различни роботи. Ще работят с различни интерфейси за програмиране на герои и за създаване на игри.

Във втората част на този модул децата ще се запознаят със събитията в програмирането. Участието им в алгоритъма ни позволява да включим различен вход в програмата, например за управление на герои в игрите или роботите. Ще научим още как роботите могат да комуникират помежду си или със софтуерен герой.

Теми в Модул 1 (Ниво 1, Модул 1)

Въведение в програмирането с визуален език
Тема 1

Какво е програма? Същност на блоковото програмиране. Инструкции. Приоритет на инструкции в програмата.

В тази тема децата ще научат какво е команда и как се създава алгоритъм. Той е обяснен като последователност от стъпки, чието изпълнение едозначно води до желан резултат. Ще направят своите първи алгоритми, чрез правилно подреждане на предварително дефинирани блокове код. Ще им бъде насочено вниманието към това как се изпълнява програмата им и коя инструкция след коя следва. Ще разберат защо е важно да подреждат командите си последователно, в правилен ред, както и какво е приоритет на инструкциите.

Тема 2

Запознаване с различни интерфейси за програмиране. Базова математика и въвеждане на координатна система.

В тази тема децата ще бъдат провокирани да използват знанията от предния урок в нова програмна среда, където логически ще трябва да разберат как да изпълнят поставена задача. Упражненията в тази тема са свързани с приложение на инструкции в различни софтуерни или хардуерни инструменти. Аритметичните действия са неизменна част от процеса на създаване на програми, затова в допълнение към тази тема децата ще се запознаят с връзката между програмирането и ролята на математиката в него. Ще научат какво е координатна система и как се използват координати за позициониране на герои и обекти.  Ще завърщат модула със създаване на своя първи проект.

Тема 3

Дефиниция и приложение на събития

В този модул децата ще се зпознаят със събитията в програмирането. В програмирането има действия, наречени събития, които предизвикват други действия в програмата. Събитието може да е предизвикано от потребителя с натискане на конкретен бутон, кликване на мишката или др. Може и да е резултат от изпълнението на самата програма.

Тема 4

"Хвърляне" и "хващане" на събития (комуникация между обекти). Инициатори. Консуматори. Изготвяне на проект

Тук децата ще разширят знанията си като конструират различни програми, включващи в себе си конструкции, работещи със събития. Ще разберат как могат да изберат различен вход за задействане на набор от инструкции или част от програмата им.   Въвеждането на понятията инициатор и консуматор ще разшири знанията на децата относно събитията в програмирането. В тази тема те освен, че ще се запознаят с основните понятия, те ще ги приложат в различни програми за постигане на желания резултат.    В допълнение към всичко останало децата правят преговор на наученото в модула и създават финален проект.  

Ментори