Age 10-11

10 - 11 Години
Ниво 2, Модул 2

MIndHub Група 131909

 • Дата

  11/07/2020 (Събота)

 • Продължителност

  17:00. - 19:00. (2h) / 4 седмици

 • Локация

  MindHub - София Център - ул. Черковна 57, етаж 1, офис 6 София

 • Цена

  120.00 bgn

В дадения модул децата ще се запознаят по-обстойно с понятието алгоритъм. Ще създават комплексни проекти, съдържащи условия и цикли. Когато създаваме сложна програма трябва да вземем предвид множеството възможни ситуации, които могат да възпрепятстват достигане до желаната цел. В този модул ще работим върху уменията на децата за разрешаване на проблеми и отстраняването на пречки по пътя. 

Теми в Модул 6 (Ниво 2, Модул 2)

Създаване и оптимизиране на алгоритми
Тема 1

Дефиниране на понятието алгоритъм. Конструиране на алгоритъм.

Тема 2

Приоритет на действията при сложни алгоритми. Употреба на условия и цикли в алгоритъм.

Тема 3

Отстраняване на грешки при конструиране на сложни алгоритми

Тема 4

Комплексни алгоритми. Приложение на алгоритми. Изготвяне на проект

Ментори