hall

Свържете се с нас!

Свържете се с нас:

MindHub - София Симеоново (София)

+ 359 878 223 415

Транспорт

Автобуси 67 и 98

Нова група:

Центърът се намира в  кв. Симеоново, на ул. "Крайречна" 10 - в сградата на Читалище "Отец Паисий" ([email protected]) в Симеоново.

Занятията се провеждат всяка седмица в предварително избрана група.
Продължителността на едно занятие е 120 мин. Работим в малки групи с деца на сходна възраст.
Целите на нашия център са насочени към предоставяне на повече възможности на учениците и младежите в района.

Нашата мисия е учащите да развият качества и умения, необходими им за успех в професиите на бъдещето!

Age 12-13
AVAILABLE ONLINE

Всеки може да е програмист

Начален курс

Докато създават игра, мобилно приложение и собствена уеб страница, децата преминават през редица дигитални предизвикателства и учат чрез практиката.

MindHub - София Симеоново