Age 8-9

Програмиране за напреднали

Курсът е наличен в офисите ни:
Дата 11/07/2022 (Събота)
Продължителност 13 седмици
15:45 - 17:45 (2h)
Цена 130.00 лв
Зала MindHub - Пловдив Каменица
Запиши се

Информация за курса

Сертификат

Certificates Mindhub

Участниците в курса получават сертификат за всяко завършено ниво.

Бонус точки

500 точки

Всеки завършен модул носи 100 точки на участниците, а цяло завършено ниво общо 500 точки.

Инструменти

sphero scratch-logo tynker microbit

Някои от инструментите и средите използвани от участниците в нивото да създават проекти.

100 ТОЧКИ

Оператори в програмата

Запознавайки се с операторите, децата ще имат възможността да разберат по какъв начин всеки от тях въздейства на данните в програматa. Ще разберат още и какво са операнди и защо имат важна роля в програмния код.  

Теми

 1. Същност на операторите
 2. Какво са операндите? Типове оператори
 3. Литерали - присвояване на стойност на променлива
 4. Изготвяне на проект 10 (8-9)

100 ТОЧКИ

Процедури и функции - същност и приложение

В този модул децата ще допълнят своите знания като се запознаят с процедури и функции. Ще разберат за какво служат те и как се оптимизира програмата когато създават функции, съдържащи в себе си различен брой инструкции.

 

Теми

 1. Дефиниция на процедурите
 2. Функции. Приложение на функции
 3. Приоритет на инструкции при изграждане на функция.
 4. Изготвяне на проект 11 (8-9)

100 ТОЧКИ

Работа с променливи

След като са се запознали с променливите и начина, по който тяхното участие променя нашата програма, в този модул децата ще разширят своите знания за работа с тях, научавайки се как да им присвояват стойност. Ще допълнят своите програми с повече от една променлива, разработвайки интересни проекти с роботи и създавайки забавни игри.

 

Теми

 1. Стойност на променливи. Присвояване на стойност
 2. Запознаване със списъци
 3. Работа с повече от една променлива
 4. Изготвяне на проект 9 (8-9)

100 ТОЧКИ

Практически модул - приложение на наученото

В този модул децата ще усъвършенстват уменията си, като изготвят различни проекти, включващи взаимодействие на хардуерен и софтуерен обект. Ще изпълняват квалификационни мисии с роботи от международното състезание по програмиране.  

 

Теми

 1. Изготвяне на проект с 3D ефекти
 2. Работа по комплексен проект, съдържащ повече от една функция
 3. Изготвяне на игра с една променлива за всички герои и променливи за отделните герои
 4. Изпълнение на мисии с роботи от международно състезание по програмиране

Ментори