Сегментирана учебна програма 10 - 11 години

MindHub Senior е програма за деца на възраст 10 и 11 години. Програмата цели да развием у децата умения за аналитично, логическо и стратегическо мислене, умения за решаване на проблеми, фундаментални знания по програмиране. MindHub Senior дава възможност на децата в процеса на обучение да придобият необходимите дигитални умения и компетенции за успех в професиите на бъдещето. Програмата е интензивна и е съставена от модули с кратка продължителност и проектно обучение. В последната част на курса, децата, чрез плавен преход от блоково програмиране, започват да изучават програмен език - Python.

Сегментирана учебна програма 10 - 11 години

Част от нивата в сегментираната програма се осъществяват по програмата на Училищна Телерик Академия.

Всяко ниво е с продължителност 4 модула (16 седмици)!

years old
Ниво 1

Ниво 1 - Начинаещ програмист

years old
Ниво 2

Ниво 2 - Програмист - експерт

Подходящи за деца преминали базови нива