Senior

10 - 11 Години Запиши се

MindHub Senior е програма за деца на възраст 10 и 11 години. Програмата цели да развием у децата умения за аналитично, логическо и стратегическо мислене, умения за решаване на проблеми, фундаментални знания по програмиране. MindHub Senior дава възможност на децата в процеса на обучение да придобият необходимите дигитални умения и компетенции за успех в професиите на бъдещето. Програмата е интензивна и е съставена от модули с кратка продължителност и проектно обучение. В последната част на курса, децата, чрез плавен преход от блоково програмиране, започват да изучават програмен език - Python.

Програма

Всяко ниво е с продължителност 4 модула (16 седмици)!

  • 1 Ниво
    Ниво 1 - Начинаещ програмист
  • 2 Ниво
    Ниво 2 - Програмист - експерт
  • 3 Ниво
    Ниво Python - Обучение по програмиране с езика Python
: