Senior

10 - 11 Години Запиши се

MindHub Senior е програма за деца на възраст 10 и 11 години. Програмата цели да развием у децата умения за аналитично, логическо и стратегическо мислене, умения за решаване на проблеми, фундаментални знания по програмиране. MindHub Senior дава възможност на децата в процеса на обучение да придобият необходимите дигитални умения и компетенции за успех в професиите на бъдещето. Програмата е интензивна и е съставена от модули с кратка продължителност и проектно обучение. В последната част на курса, децата, чрез плавен преход от блоково програмиране, започват да изучават програмен език - Python.

Програма

Всеки модул е с продължителност 4 седмици!

 • 1 Модул
  Въведение в програмирането с визуален език
 • 2 Модул
  Въвеждане на променливите (variables)
 • 3 Модул
  Въвеждане на операторите като част от програмата
 • 4 Модул
  Разклоняване на програмата чрез приложение на условни конструкции
 • 5 Модул
  Повтарящи се действия. Въвеждане на цикли в програмата
 • 6 Модул
  Събития в програмирането
 • 7 Модул
  Създаване и оптимизиране на алгоритми
 • 8 Модул
  Приложение на процедури и функции в програмата
 • 9 Модул
  Изготвяне на комплексно решение на поставена задача
 • 10 Модул
  Въведение в програмния език Python
 • 11 Модул
  Списъци в Python - въведение
 • 12 Модул
  Допълнителни операции при работа със списъци в Python
 • 13 Модул
  Алгоритмични задачи
 • 14 Модул
  Функции
 • 15 Модул
  Множества