Mindhub Senior - 10г, 11г

MindHub Senior е програма за деца на възраст 10 и 11 години. Програмата цели да развием у децата умения за аналитично, логическо и стратегическо мислене, умения за решаване на проблеми, фундаментални знания по програмиране. MindHub Senior дава възможност на децата в процеса на обучение да придобият необходимите дигитални умения и компетенции за успех в професиите на бъдещето. Програмата е интензивна и е съставена от модули с кратка продължителност и проектно обучение. В последната част на курса, децата, чрез плавен преход от блокво прорамиране, започват да изучават програмен език - Python.