Mindhub Middle - 8г, 9г

MindHub Middle е програма за деца на възраст 8 и 9 години. С тази програма целим да развием у децата умения за аналитично и логическо мислене, умения за решаване на проблеми, дигитални умения и компетенции, които да подготвят децата за бъдещето им развитие. Тук залагаме на изучаване на фундаменти в програмирането в продължение на няколко модула, под формата на проекто-ориентирано обучение, с бавен преход в последната част на обучението към програмния езиk Python, с който децата могат да създават комплексни приложения като игри, уеб сайтове и други. Цялостната ни система на обучение е ориентира към изграждане на социална среда, работейки в малки екипи, в които децата могат да развиват своите социални умения и презентационни качества.