Middle

8 - 9 Години Запиши се

MindHub Middle е програма за деца на възраст 8 и 9 години. С тази програма целим да развием у децата умения за аналитично и логическо мислене, умения за решаване на проблеми, дигитални умения и компетенции, които да подготвят децата за бъдещето им развитие. Тук залагаме на изучаване на фундаменти в програмирането в продължение на няколко модула, под формата на проекто-ориентирано обучение, с бавен преход в последната част на обучението към програмния езиk Python, с който децата могат да създават комплексни приложения като игри, уеб сайтове и други. Цялостната ни система на обучение е ориентира към изграждане на социална среда, работейки в малки екипи, в които децата могат да развиват своите социални умения и презентационни качества.

Програма

Всеки модул е с продължителност 4 седмици!

 • 1 Модул
  Първи стъпки в програмирането
 • 2 Модул
  Основни понятия в блоковото програмиране
 • 3 Модул
  Повтарящи се действия. Завъртане на цикъл
 • 4 Модул
  Приложение на сложни цикли
 • 5 Модул
  Разклоняване на програмата. Условни конструкции в програмирането
 • 6 Модул
  Работа с повече от едно условие
 • 7 Модул
  Въвеждане на събития в програмата
 • 8 Модул
  Създаване и опростяване на алгоритми
 • 9 Модул
  Алгоритми, съдържащи цикли, условие и базови събития
 • 10 Модул
  Проектен модул
 • 11 Модул
  Къде са ми променливите? (Variables)
 • 12 Модул
  Работа с променливи
 • 13 Модул
  Оператори в програмата
 • 14 Модул
  Процедури и функции - същност и приложение
 • 15 Модул
  Практически модул - приложение на наученото