Junior

6 - 7 Години Запиши се

MindHub Junior е програмата ни за деца на 6 и 7 годишна възраст. В това направление основна цел е да развием у децата умения за аналитично и логическо мислене, умения за решаване на проблеми и фундаментални знания по програмиране, чрез използването на разнообразни игрови методи. Програмата дава възможност на децата да преминат през различни модули в плавен преход от логически задачи и казуси, през фундаменти в програмирането и да достигнат до изучаване на програмен език в края на обучението. Цялостната ни система на обучение е ориентира към изграждане на социална среда, работейки в малки екипи, в които децата могат да развиват своите социални умения и презентационни качества.

Програма

Всяко ниво е с продължителност 4 модула (16 седмици)!

 • 1 Ниво
  Ниво 1 - Начинаещ малък програмист
 • 2 Ниво
  Ниво 2 - Опитен малък програмист
 • 3 Ниво
  Ниво 3 - Напреднал в блоковото програмиране
 • 4 Ниво
  Ниво 4 - Експерт в програмирането с блокове
 • 5 Ниво
  Ниво Python - Обучение с програмен език Python
: