Junior

6 - 7 Години Запиши се

MindHub Junior е програмата ни за деца на 6 и 7 годишна възраст. В това направление основна цел е да развием у децата умения за аналитично и логическо мислене, умения за решаване на проблеми и фундаментални знания по програмиране, чрез използването на разнообразни игрови методи. Програмата дава възможност на децата да преминат през различни модули в плавен преход от логически задачи и казуси, през фундаменти в програмирането и да достигнат до изучаване на програмен език в края на обучението. Цялостната ни система на обучение е ориентира към изграждане на социална среда, работейки в малки екипи, в които децата могат да развиват своите социални умения и презентационни качества

Програма

Всеки модул е с продължителност 4 седмици!

 • 1 Модул
  Въведение в програмирането
 • 2 Модул
  Основни понятия в програмирането с блокове
 • 3 Модул
  Повтарящи се действия (Завъртане на цикъл)
 • 4 Модул
  Вложени повторения
 • 5 Модул
  Сложни повторения с условия
 • 6 Модул
  Условни конструкции в програмата
 • 7 Модул
  Комплексни условия в програмата
 • 8 Модул
  Условие в условие - вложени условия
 • 9 Модул
  Въвеждане на събитията като част програмата
 • 10 Модул
  Същност и опростяване на алгоритми
 • 11 Модул
  Алгоритми, съдържащи повторения и условие
 • 12 Модул
  Проекти за програмиране поведението на роботи
 • 13 Модул
  Проекти за създаване на игри и интерактивни анимации
 • 14 Модул
  Запознаване с променливите
 • 15 Модул
  Приложение на променливите
 • 16 Модул
  Запознаване и приложение на операторите
 • 17 Модул
  Запознаване и приложение на процедури и функции
 • 18 Модул
  Финален проектен модул