Сегментирана учебна програма 8 - 9 години

В това направление основната цел е да развием у децата умения за аналитично и логическо мислене, умения за решаване на проблеми, дигитални умения и компетенции, които да подготвят децата за бъдещето им развитие. Тук залагаме на изучаване на фундаменти в програмирането в продължение на няколко модула, под формата на проекто-ориентирано обучение, с бавен преход в последната част на обучението към програмния езиk Python, с който децата могат да създават комплексни приложения като игри, уеб сайтове и други. Цялостната ни система на обучение е ориентира към изграждане на социална среда, работейки в малки екипи, в които децата могат да развиват своите социални умения и презентационни качества.

Сегментирана учебна програма 8 - 9 години

Част от нивата в сегментираната програма се осъществяват по програмата на Училищна Телерик Академия.

Всяко ниво е с продължителност 4 модула (16 седмици)!

years old
Ниво 1

Ниво 1 - Начинаещ ентусиаст програмист

years old
Ниво 2

Ниво 2 - Напреднал в програмирането с блокове

years old
Ниво 3

Ниво 3 - Експерт в програмирането с визуален език

Подходящи за деца преминали всички нива от 1 до 3