Сегментирана учебна програма 6 - 7 години

В това направление основната цел е да развием у децата умения за аналитично и логическо мислене, умения за решаване на проблеми и фундаментални знания по програмиране, чрез използването на разнообразни игрови методи. Програмата дава възможност на децата да преминат през различни модули в плавен преход от логически задачи и казуси, през фундаменти в програмирането и да достигнат до изучаване на програмен език в края на обучението. Цялостната ни система на обучение е ориентирана към изграждане на социална среда, работейки в малки екипи, в които децата могат да развиват своите социални умения и презентационни качества.

Сегментирана учебна програма 6 - 7 години

Част от нивата в сегментираната програма се осъществяват по програмата на Училищна Телерик Академия.

Всяко ниво е с продължителност 4 модула (16 седмици)!

years old
Ниво 1

Ниво 1 - Начинаещ малък програмист

years old
Ниво 2

Ниво 2 - Опитен малък програмист

years old
Ниво 3

Ниво 3 - Напреднал в блоковото програмиране

years old
Ниво 4

Ниво 4 - Експерт в програмирането с блокове

Подходящи за деца преминали всички нива от 1 до 4