Сегментирана учебна програма 12 - 13 години

Програмата ни за 12 и 13-годишните има за цел да развива аналитичното и логическото мислене на децата, като формира умения за решаване на проблеми. Основните концепции в програмирането се изучават последователно и чрез прилагане на разнообразни подходи. Докато създават игра, мобилно приложение и собствена уеб страница, децата преминават през редица дигитални предизвикателства и учат чрез практиката. Многообразието от технологии, които използваме, развива гъвкавостта на мисленето и концентрацията. Работата в малки екипи изгражда социална среда, в която решенията се намират чрез активна комуникация, а всеки е свободен да прояви лидерските и презентационните си умения.

Сегментирана учебна програма 12 - 13 години

Част от нивата в сегментираната програма се осъществяват по програмата на Училищна Телерик Академия.

Всяко ниво е с продължителност 4 модула (16 седмици)!

years old
Ниво 1

Всеки може да е програмист

Подходящи за деца преминали всички базови нива