Всеки може да е програмист

Това ниво потапя малките програмисти в света на блоковото програмиране, като им показва основните принципи и стъпки при създаването на една компютърна програма. С помощта на различни инструменти и чрез разнообразни проекти децата се запознават с ключови характеристики на компютърната система, научават понятия като софтуер, хардуер, алгоритъм, програма и среда за програмиране. В синхрона между учене и забавление силно се развива и способността за логическо мислене. Основни концепции при създаването на софтуер като събития, цикли, променливи и условия са представени чрез средствата на визуалното програмиране, което ги прави разбираеми и достъпни за деца без предишен опит в писането на код. Използването на различни среди за програмиране, както и прилагането на разнообразни подходи на учене дават възможност на всеки малък програмист да прояви силните си страни и да избере своето бъдещо поле на действие. Последният модул на нивото надгражда наученото през първите три, като въвежда децата в света на уеб програмирането и ги подготвя да направят първи стъпки към създаването на собствена уеб страница. 

Сертификат

Certificates Mindhub

Участниците в курса получават сертификат за всяко завършено ниво.

Бонус точки

500 точки

Всеки завършен модул носи 100 точки на участниците, а цяло завършено ниво общо 500 точки.

Инструменти

css-html scratch-logo mit-app-inventor microbit

Някои от инструментите и средите използвани от участниците в нивото да създават проекти.

В сътрудничество с

Telerik Academy

Това ниво се осъществява по програмата и материалите на Училищна Телерик Академия.

Boards

Eдно ниво = 4 Mодула

Location

Един модул = 4 занятия

Time

Eдно занятие = 120 минути

Запиши се

100 ТОЧКИ

Модул 1 - Блокове от код

В уводната тема на модула децата се запознават с визуалното (блоковото) програмиране, разбират какво е среда за разработка, и създават първата си компютърна програма. Всяка следваща тема надгражда знанията на малките програмисти, които постепенно овладяват понятията събитие, условие и променлива и започват да пишат код за програмиране на хардуерни компоненти.

Теми

 1. Програма и алгоритъм. Кой нарежда на компютъра?
 2. Всеки код си има начало. Събития
 3. Внимание! Пътечки и завои в кода. Условия
 4. Пазители на скрити съкровища. Променливи

100 ТОЧКИ

Модул 2 - Платки и програми

Първите две теми от модула провокират децата да приложат знанията по програмиране, създавайки един проект в две различни среди за разработка. Освен това малките програмисти се запознават с понятията цикъл и оператор, пишат първите си по-големи програми и задълбочават уменията си за програмиране на хардуерни компоненти.

Теми

 1. Торнадо в кода. Цикъл
 2. Властелините на кода. Условия, променливи и цикли
 3. Кой е по-по-най? Работа с оператори
 4. Хвани ме, ако можеш! Дебъгинг

100 ТОЧКИ

Модул 3 - Създай игра. Програмирай... телефона си!

Всяка от първите две теми в модула е посветена на мащабен проект-игра, чрез който децата прилагат на практика придобитите до момента знания. Третата и четвъртата тема запознават малките програмисти със среда за програмиране на мобилни приложения, която бързо се превръща в забавно средство за развиване на логическото мислене.

Теми

 1. Създай игра! Основни концепции в програмирането на игри. Проект I
 2. Създай игра! Основни концепции в програмирането на игри. Проект II
 3. И телефоните обичат код. Събития и параметри в мобилните приложения
 4. Код по твой вкус. Функции

100 ТОЧКИ

Модул 4 - Какъв е този браузър?

По време на този модул децата се запознават с езиците HTML и CSS, разглеждат основната структура на командите и термините "таг" и "атрибут". Още в първата тема от модула въвеждаме понятията браузър и среда за програмиране, като правим плавен преход от познатото, за да надградим наученото в предходните три модула.

Теми

 1. От празен прозорец до сайт
 2. Какъв език разбира компютърът?
 3. Флумастерите на CSS
 4. Научихме толкова много!